Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • Πρόλογος
  • Peter Alheit
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 312
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2006
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
23.89 21.50

Mετά από μια ιδιόμορφη πορεία στο χώρο της κοινωνικής έρευνας, τις τελευταίες δεκαετίες η βιογραφική προσέγγιση αποσπά το ενδιαφέρον των μελετητών. Ο συγγραφέας ανατρέχει στην ιστορία της μεθόδου. Παρουσιάζει τις μεθοδολογικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά την εξέλιξη της βιογραφικής έρευνας, ενώ εκθέτει και τις σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ο συγγραφέας ανατρέχει στην ιστορία της μεθόδου. Παρουσιάζει τις μεθοδολογικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά την εξέλιξη της βιογραφικής έρευνας, ενώ εκθέτει και τις σύγχρονες προσεγγίσεις.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ