Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών

Συλλογικό έργο

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 600
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2007
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
44.79 40.31

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης επιστημονικής διαδικασίας με καταθέσεις πολλών κοινωνικών επιστημόνων από τη θεωρία και την ερευνητική πράξη. Περιλαμβάνει παραδείγματα εμπειρικών μελετών από διαφορετικά γνωστικά πεδία με κοινό σημείο τον αναστοχασμό για τη συμβολή των ποιοτικών μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες.

Τα θέματα που εξετάζονται είναι:

 • Η «βιογραφική προσέγγιση» ως μια διακριτή μεθοδολογική στρατηγική.
 • Ο καθοριστικός ρόλος της επιστημολογίας στη συγκρότηση του ερευνητικού αντικειμένου των κοινωνικών επιστημών.
 • Η θεωρητική και μεθοδολογική συμβολή του Pierre Bourdieu στη σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη.
 • Η συμβολή μελετών για τη συλλογική δράση στον ευρύτερο προβληματισμό για τις διαδικασίες του κοινωνικού μετασχηματισμού στον σύγχρονο κόσμο.
 • Η σχέση μεταξύ ιστορίας και κοινωνιολογίας ως διακριτών αλλά όμορων γνωστικών περιοχών.

 

Προσφέρεται ως διδακτικό εγχειρίδιο και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για νέους επιστήμονες και ερευνητές.