Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Ιωάννης Κατερέλος
  • Σεβαστή Χατζηφωτίου
 • Πρόλογος
  • Ιωάννης Κατερέλος
  • Σεβαστή Χατζηφωτίου
 • Μετάφραση
  • Αγαμέμνων Μήλιος
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 856
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
60.00 54.00

Η Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα του Earl Babbie συνδυάζει τη ζωντάνια και την απλότητα του προφορικού λόγου με τη λεπτομερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση των θεμάτων, ενώ η ύλη και οι σχετικές αναφορές καλύπτουν τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Mαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου, οι οποίοι επεξηγούν τη σχετική συζήτηση.
 • Επικαιροποιημένα διαγράμματα, δημοσκοπήσεις, μελέτες παρατήρησης που επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκτήσει στενότερη επαφή με τον πραγματικό κόσμο.
 • Διευρυμένη συζήτηση επί της πιθανοτικής αιτιότητας.
 • Επεξήγηση της σημασίας της διάψευσης σε συνάρτηση με τις υποθέσεις.
 • Προσθήκη νέας ενότητας αναφορικά με τις συνδυαστικές μεθόδους.
 • Εισαγωγή νέας μελέτης τάσης περί των αμερικανικών φόβων.
 • Προσθήκη συζήτησης για τη γνωστική συνέντευξη.
 • Προσθήκη συζήτησης για τον ορισμό του βιασμού και λοιπών μεταβλητών.
 • Εισαγωγή του όρου δημιουργία αλυσίδων (chain referral).
 • Διευρυμένη συζήτηση για τη δειγματοληψία σε ηλεκτρονικές έρευνες.
 • Επικαιροποιημένη ενότητα για τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις με παράθεση των πλεονεκτημάτων τους.
 • Προσθήκη συζήτησης για τον αντίκτυπο του φύλου στις εις βάθος συνεντεύξεις.
 • Διεύρυνση συζήτησης για τη δεοντολογία της έρευνας πεδίου.
 • Προσθήκη συζήτησης για τη συναφειακή μέθοδο με επίκεντρο τη φωνή.
 • Συζήτηση για το έργο του Tyler Vigen ως προς τις ψευδείς συσχετίσεις μεταξύ σημαντικών δεδομένων.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά  | Test Bank μεταφρασμένο στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου,  καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ