Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Ιωάννης Κατερέλος
  • Σεβαστή Χατζηφωτίου
 • Πρόλογος
  • Ιωάννης Κατερέλος
  • Σεβαστή Χατζηφωτίου
 • Μετάφραση
  • Αγαμέμνων Μήλιος
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 856
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
60.00 54.00

Η Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα του Earl Babbie συνδυάζει τη ζωντάνια και την απλότητα του προφορικού λόγου με τη λεπτομερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση των θεμάτων, ενώ η ύλη και οι σχετικές αναφορές καλύπτουν τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Mαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου, οι οποίοι επεξηγούν τη σχετική συζήτηση.
 • Επικαιροποιημένα διαγράμματα, δημοσκοπήσεις, μελέτες παρατήρησης που επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκτήσει στενότερη επαφή με τον πραγματικό κόσμο.
 • Διευρυμένη συζήτηση επί της πιθανοτικής αιτιότητας.
 • Επεξήγηση της σημασίας της διάψευσης σε συνάρτηση με τις υποθέσεις.
 • Προσθήκη νέας ενότητας αναφορικά με τις συνδυαστικές μεθόδους.
 • Εισαγωγή νέας μελέτης τάσης περί των αμερικανικών φόβων.
 • Προσθήκη συζήτησης για τη γνωστική συνέντευξη.
 • Προσθήκη συζήτησης για τον ορισμό του βιασμού και λοιπών μεταβλητών.
 • Εισαγωγή του όρου δημιουργία αλυσίδων (chain referral).
 • Διευρυμένη συζήτηση για τη δειγματοληψία σε ηλεκτρονικές έρευνες.
 • Επικαιροποιημένη ενότητα για τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις με παράθεση των πλεονεκτημάτων τους.
 • Προσθήκη συζήτησης για τον αντίκτυπο του φύλου στις εις βάθος συνεντεύξεις.
 • Διεύρυνση συζήτησης για τη δεοντολογία της έρευνας πεδίου.
 • Προσθήκη συζήτησης για τη συναφειακή μέθοδο με επίκεντρο τη φωνή.
 • Συζήτηση για το έργο του Tyler Vigen ως προς τις ψευδείς συσχετίσεις μεταξύ σημαντικών δεδομένων.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά  | Test Bank μεταφρασμένο στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ