Φύλο και κοινωνικό κεφάλαιο

 • Μετάφραση
  • Λιόπη Αμπατζή
  • Χρυσούλα Μεντζαλίρα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 520
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
39.81 35.83

Η μελέτη της έμφυλης διάστασης του κοινωνικού κεφαλαίου: μια συμβολή στην καταπολέμηση του σεξισμού που έρχεται να καλύψει ένα κενό στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία θέτοντας νέα ερωτήματα και εξυπηρετώντας μελλοντικές ερευνητικές απόπειρες.

Ο όρος «κοινωνικό κεφάλαιο» αναφέρεται στους πόρους, οι οποίοι μπορούν να παραχθούν και να κινητοποιηθούν από τη συμμετοχή σε ομάδες και δίκτυα, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη των στόχων των μελών τους.Στις μέχρι τώρα μελέτες για το κοινωνικό κεφάλαιο έχει παραμεληθεί η παράμετρος «φύλο», γεγονός το οποίο ενισχύει τη διχοτομική αντίληψη της πραγματικότητας και προωθεί σεξιστικές αντιλήψεις για την κοινωνικότητα.
Τα κείμενα του συλλογικού τόμου Φύλο και κοινωνικό κεφάλαιο πραγματεύονται τους τρόπους με τους οποίους το κοινωνικό φύλο επηρεάζει την παραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου. Μέσα από μια κριτική σκοπιά αναλύονται οι τυπικές και μη εκδοχές της γυναικείας κοινωνικότητας, η σημασία (και οι παγίδες) της συμπερίληψης του φύλου στην κοινωνική πολιτική, οι τρόποι συγκρότησης της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών, οι γυναικείες συλλογικότητες, καθώς και τα μεθοδολογικά προβλήματα τα οποία εγείρονται από τη γενίκευση της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου.Απευθύνεται  στο κοινό των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών, των σπουδών φύλου και γυναικείων σπουδών, και γενικότερα σε όσους/ες ενδιαφέρονται για ζητήματα  φύλου και ισότητας.Ενδεικτικό κεφάλαιο