Εξωγενής οικονομική μεγέθυνση

2η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17x24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 480
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
38.00 34.20

Ο συγγραφέας εξετάζει τα υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης και παρουσιάζει σχετικά αριθμητικά παραδείγματα με απλό και σαφή τρόπο, βοηθώντας έτσι τους φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες και τα βασικά υποδείγματα της θεωρίας και πολιτικής της οικονομικής μεγέθυνσης. Ο κατεξοχήν διδακτικός χαρακτήρας του βιβλίου το καθιστά απαραίτητο εφόδιο για τους φοιτητές, ικανό να λειτουργήσει ως βάση για την περαιτέρω ενασχόλησή τους τόσο με τη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης όσο και με την προχωρημένη μακροοικονομική που διδάσκεται σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στην επικαιροποιημένη νέα έκδοση, συν τοις άλλοις, περιλαμβάνονται:

 • Λεπτομερέστερη μεθοδολογική προσέγγιση των οικονομικών εφαρμογών στο πλαίσιο του υποδείγματος Harrod-Domar.
 • Αναλυτικότερη παρουσίαση του νεοκλασικού υποδείγματος μεγέθυνσης.
 • Μια εναλλακτική προσέγγιση της τεχνολογικής προόδου στο πλαίσιο του νεοκλασικού υποδείγματος μεγέθυνσης για διδακτικούς λόγους.
 • Νέο κεφάλαιο που πραγματεύεται ορισμένα εξειδικευμένα ζητήματα σχετικά με το νεοκλασικό υπόδειγμα, όπως το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης με ανθρώπινο κεφάλαιο και την σύγκλιση.
 • Νέο κεφάλαιο για το δημόσιο χρέος και τη σχέση του με την οικονομική μεγέθυνση.
 • Νέο κεφάλαιο για το υπόδειγμα επικαλυπτόμενων γενεών.
 • Μαθηματικό παράρτημα για την εξοικείωση των φοιτητών με τις διαφορικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου για την επίλυση τόσο των θεωρητικών υποδειγμάτων όσο και των οικονομικών εφαρμογών.
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ