Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης

 • Επιμέλεια
  • Γιώργος Σταμάτης
 • Μετάφραση
  • Μπέσυ Πλακούλα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 288
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1993
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
19.91 17.92

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να διευκολύνει την κατανόηση της ουσίας καθώς και των αποτελεσμάτων των θεωριών και των μοντέλων οικονομικής μεγέθυνσης, τα οποία κατέχουν μια δεσπόζουσα θέση στην οικονομική θεώρηση της μεταπολεμικής εποχής.

Το βιβλίο επιχειρεί μια συγκριτική παρουσίαση των διαφόρων μοντέλων οικονομικής μεγέθυνσης και αναλύει τους λόγους και τις συνέπειες της αδυναμίας χρησιμοποίησης ενός ενιαίου και οριστικού πλαισίου στην θεωρητική συζήτηση για την οικονομική μεγέθυνση.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Ο συγγραφέας εξετάζει τα υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης και παρουσιάζει σχετικά αριθμητικά παραδείγματα με απλό και σαφή τρόπο, βοηθώντας έτσι τους φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες και τα βασικά υποδείγματα ...
   Έντυπο: 38.00 34.20
  • Αρχές αναπτυξιακής οικονομικής

   Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   Βασική θέση του συγγραφέα είναι η αναγνώριση ότι οι οικονομίες -είτε περισσότερο ή συγκριτικά λιγότερο εύπορες, είτε φτωχές– είναι όλες τους αναπτυσσόμενες. Με άλλα λόγια, κάθε οικονομία αντιμετωπίζει τους δικούς ...
   Έντυπο: 41.81 37.63
  • Οικονομική Μεγέθυνση

   ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
   Η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου "Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική" καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης θεματολογίας στον κλάδο. Οι συγγραφείς εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το βασικό υπόδειγμα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης, ...
   Έντυπο: 41.81 37.63