Επιχειρησιακές επικοινωνίες

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση
 • Πρόλογος
  • Ευγενία Μπιτσάνη
 • Διαστάσεις
  • 17x24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 264
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
22.00 19.80

Στο βιβλίο διενεργείται η μελέτη της επικοινωνίας εστιάζοντας στον ιδιαίτερα επίκαιρο επιστημονικό κλάδο της επιχειρησιακής επικοινωνίας (Business Communication). Η εν λόγω προσέγγιση διαμορφώνεται με τρόπο ρεαλιστικό, άμεσο και πρακτικό έτσι ώστε να καθίσταται προσιτή σε όλους τους αναγνώστες. Μέσω των παραδειγμάτων, των βέλτιστων πρακτικών και των θεωρητικών προσεγγίσεων, γίνονται εύκολα κατανοητές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών της επιχειρησιακής επικοινωνίας και του εσωτερικού/εξωτερικού περιβάλλοντος της οργάνωσης.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες με γνωστικό αντικείμενο τη διοίκηση και οικονομία, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ωφέλιμη επιλογή για φοιτητές επιστημονικών πεδίων στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα επικοινωνίας εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις δεξιότητές τους στο εν λόγω αντικείμενο, καθώς και σε επαγγελματίες οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιχειρησιακής επικοινωνίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.


Παρουσίαση βιβλίου:

7/3/19, Λίντο Οργανισμός – Λάρισα

7/11/19, Polis Art Café – Αθήνα 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ