Διοίκηση επιχειρησιακής επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Η σύγχρονη θεώρηση: Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Πρόλογος
  • Ηλίας Μάλαμας
  • Μαρία Ψυλλάκη
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 488
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
48.00 43.20

Σήμερα, κυρίως χάρη στην τεχνολογία, οι πολίτες έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες επιλογών (σε προϊόντα, σε πληροφόρηση, σε τοποθετήσεις των διαθεσίμων τους κ.λπ.). Έτσι και οι άνθρωποι του μάρκετινγκ ολοένα και περισσότερο έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν κατ’ ιδίαν με τους αποδέκτες των μηνυμάτων τους ή οφείλουν να επικοινωνήσουν μαζί τους με τρόπο όχι μαζικό, αλλά χωρίζοντας το κοινό-στόχο (target group) σε μικρότερες ομάδες.

Για αυτόν το λόγο η παραδοσιακή ενιαίας μορφής μαζική διαφημιστική προβολή υποκαθίσταται σιγά σιγά από συνδυασμένες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αμεσότητα («μιλούν κατ’ ιδίαν») και απευθύνονται σε μικρότερες ομάδες πληθυσμού, ενώ ο παραδοσιακός χάρτης των λίγων σχετικά mass-media υποκαθίσταται από μια πλειάδα μέσων επικοινωνίας, πέρα από τον αριθμό, διαφέρουν στο ότι έχουμε πολλά νέα μέσα που απευθύνονται σε ειδικότερες κατηγορίες κοινού.

Ο σημαντικότερος παράγοντας που αναδεικνύεται από «το τέλος του μάρκετινγκ όπως το ξέραμε» είναι η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων μορφών μάρκετινγκ, οι οποίες συνδυάζουν πολυεπίπεδες ενέργειες, βρίσκουν λύσεις για το κάθε κοινό-στόχο και εντοπίζουν τα μέσα που μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα μηνύματα στις επιμέρους επιθυμητές ομάδες κοινού. Οι ανάγκες αυτές αυξάνουν συνεχώς τη ζήτηση υπηρεσιών επικοινωνίας, οι οποίες δεν παρέχουν μονοδιάστατες συνταγές, αλλά σχεδιάζουν/υλοποιούν σύνθετες στρατηγικές και πολιτικές.

Αυτό ακριβώς είναι και το πνεύμα που διέπει το συγκεκριμένο βιβλίο: Να συνδεθεί η επιχειρησιακή επικοινωνία (Business Communication) με το «λόγο ύπαρξής της», το στρατηγικό μάρκετινγκ (καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του), ως ένα ενιαίο αλληλοεπηρεαζόμενο σύνολο. Να ενταχθεί σε αυτό η πιο σύγχρονη διάσταση της επιχειρησιακής επικοινωνίας, το λεγόμενο ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing). Να επιτευχθεί, δηλαδή, η υγιής και δημιουργική συνύπαρξη του παραδοσιακού μάρκετινγκ με τη σύγχρονη τεχνολογία.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ