Εκπαιδευτική έρευνα-δράση

Πολυπαραδειγματική διερεύνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης
  • Διαστάσεις
    • 17x24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 400
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2016
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
30.00 27.00

Σήμερα που η εκπαιδευτική έρευνα-δράση έχει πια διαδοθεί ευρύτατα σχεδόν σε όλον τον κόσμο, αναγνωρίζεται, νομιμοποιείται και εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στο πανεπιστήμιο (στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές), στο σχολείο (σε προγράμματα βελτίωσης του σχολείου ή επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών) και σε άτυπες μορφές εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη και επίκαιρη η συζήτηση σχετικά με κρίσιμα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που την αφορούν.

Το βιβλίο αυτό συμπυκνώνει και συνεχίζει τη διεθνή αυτή συζήτηση αναδεικνύοντας την πολυπαραδειγματική φύση της έρευνας-δράσης στη σύγχρονη εποχή, την ιδιότητά της δηλαδή να αντλεί από ποικίλα θεωρητικά παραδείγματα ταυτόχρονα και να νοηματοδοτεί την εκπαιδευτική έρευνα, την εκπαίδευση, το ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως και την εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική με ποικίλους τρόπους. Μέσα από τη συζήτηση αυτή, το βιβλίο διερευνά τις βασικές αρχές και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης, τη συνθετότητα των διαδικασιών της, τις προκλήσεις που διαμορφώνει για τους συμμετέχοντες, τις προοπτικές που ανοίγει για αυτούς αλλά και το σχολείο και την εκπαίδευση ευρύτερα, όπως και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε οποιαδήποτε εφαρμογή της. Ταυτόχρονα το βιβλίο καταθέτει μιαν ανοιχτή και ευέλικτη πρόταση σε όποιους ενδιαφέρονται να διενεργήσουν έρευνα-δράση στο χώρο της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σχολικούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς ερευνητές). Προτείνει τρόπους –θεωρητικά τεκμηριωμένους- με τους οποίους μπορούν να συστηματοποιήσουν, να εμπλουτίσουν και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις όποιες διερευνητικές τους προσπάθειες.


Παρουσίαση βιβλίου:

Παρασκευή 10/3/17, Φοιτητικό πολιτιστικό κέντρο «Ξενία» – Ρέθυμνο

Πέμπτη 8/6/17, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης


Βίντεο από την εκδήλωση με θέμα «Μεθοδολογία κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας: επιστημολογικές προκλήσεις και ερευνητικές εφαρμογές» [3/3/17, Αθήνα]

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Γιώργος Τσιώλης, Γιάννης Κάλλας, Ελένη Κατσαρού, Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου, Νίκος Ναγόπουλος & Βασίλης Τσάφος.

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ