Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας

  • Διαστάσεις
    • 14x21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 320
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2017
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

2022 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση:

Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας (2η έκδοση)
Πέτρος Γαλάνης

Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση αξιόπιστων και έγκυρων μελετών στις επιστήμες υγείας αποτελούν προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, τη βελτίωση της κλινικής πράξης και την εφαρμογή ορθολογικής φροντίδας υγείας. Ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η παρούσα έκδοση, καθώς η Μεθοδολογία της Έρευνας είναι ο πλέον απαραίτητος επιστημονικός κλάδος για τη διεξαγωγή μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό τη μείωση του σφάλματος και την αύξηση της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα διαδοχικά βήματα σχεδιασμού και πραγματοποίησης μιας μελέτης από τη σύλληψη της ερευνητικής υπόθεσης έως την ολοκλήρωση της μελέτης. Επιπλέον, κάθε βήμα παρουσιάζεται με απλό, σαφή και αναλυτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας παράλληλα και τα κατάλληλα παραδείγματα σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν την εφαρμογή της Μεθοδολογίας της Έρευνας στην καθημερινή κλινική πράξη και όχι απλά σε θεωρητικό επίπεδο.

Η απλότητα και η σαφήνεια της παρούσας έκδοσης αποβλέπει ιδιαιτέρως στο να δώσει τη δυνατότητα ακόμη και σε ερευνητές στα πρώτα τους βήματα, όπως οι φοιτητές των επιστημών υγείας, αρχικά να κατανοήσουν τον σχεδιασμό των μελετών και στη συνέχεια να προβούν στην πραγματοποίησή τους. Οι φοιτητές των επιστημών υγείας αποτελούν τους μελλοντικούς ερευνητές και πρέπει να κατανοήσουν ότι η γνώση των βασικών αρχών της Μεθοδολογίας της Έρευνας σε πρώιμο στάδιο αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την καθιέρωσή τους ως επιστήμονες.

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε φοιτητές των επιστημών υγείας, επαγγελματίες υγείας και ερευνητές που στοχεύουν στην κατανόηση και την προαγωγή της έρευνας, με τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μελετών με το μικρότερο δυνατό σφάλμα.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες με τα βασικά σημεία κάθε κεφαλαίου | Ψηφιακό βιβλίο

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ