Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;

Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών - 2η έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17x24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 408
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2015
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
30.00 27.00

Το βιβλίο παρουσιάζει τις κυριότερες μεθόδους εκπόνησης και συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Επιπλέον περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο συγγραφής της επιστημονικής εργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα διεθνών επιστημονικών εντύπων. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι συνοδεύονται από σχολιασμένα παραδείγματα.

Η δεύτερη έκδοσή του απαντά στην ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων και απαλοιφής και αντικατάστασης τμημάτων του κειμένου που με τον καιρό και την εμπειρία αποδείχτηκαν ότι επιδέχονταν βελτίωση ώστε να επιτελούν καλύτερα τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο. Επίσης απαντά στην ανάγκη η ύλη να συμπληρωθεί ώστε να παρέχεται πληρέστερη, να αναφερθεί η δυνατότητα υλοποίησης μοντέλων μέσω ποσοτικών ερευνών και δομημένων ερωτηματολογίων και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους στατιστικής-ποσοτικής ανάλυσης.

Μέθοδοι και διαδικασίες που περιγράφονται στην προηγούμενη έκδοση αντικαθίστανται από τις νεότερες εξελίξεις. Αντικαθίστανται και εμπλουτίζονται με νέα δεδομένα που επιβάλλονται από τις επιστημονικές εξελίξεις και που αφορούν κυρίως τη διεξαγωγή των ερευνών, αλλά και τη συγγραφή των επιστημονικών εργασιών. Μεγάλα παραδείγματα, εκτενείς αναφορές κ.λπ. αντικαθίστανται από λεπτομερείς και ουσιαστικές παρουσιάσεις των μεθόδων με πρακτικές λεπτομέρειες ως προς την εφαρμογή τους.

Με κριτήριο το να είναι κατανοητή και συγκεκριμένη, η ύλη εμπλουτίζεται με πρακτικές πληροφορίες και αποσαφηνίζονται σημεία που από την εμπειρία διδασκαλίας με χρήση του συγκεκριμένου βιβλίου αποδείχτηκε ότι χρήζουν επεξηγήσεων.

Αν και ήδη από την πρώτη έκδοση περιγράφονται συνοπτικά μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, στην παρούσα έκδοση οι μέθοδοι αυτές αναπτύσσονται διεξοδικά, με πρακτικές συμβουλές και υποδείξεις και με χρήση παραδειγμάτων στο SPSS. Το κεφάλαιο της δειγματοληψίας εμπλουτίζεται θεωρητικά αλλά και με την περιγραφή επτά πραγματικών παραδειγμάτων, πλήρως ανεπτυγμένων, για την καλύτερη κατανόηση των δειγματοληπτικών μεθόδων. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά με έμφαση στη χρήση δομικών μεταβλητών και στον τρόπο που αυτές προκύπτουν από τις διαδικασίες της εννοιολόγησης και λειτουργικοποίησης.

| Αναλυτική περιγραφή των αλλαγών στη 2η έκδοση |

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite | Συνοδευτική εφαρμογή | Βιβλίο-εφαρμογή

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ