Διαφορικές εξισώσεις

 • Επιμέλεια
  • Αθανάσιος Αργυρίου
  • Αθανάσιος Κεχαγιάς
 • Μετάφραση
  • Στάμος Τσιτσώνης
  • Αλέξανδρος Φουρίκης
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 712
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
70.00 63.00

Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός εξαμηνιαίου μαθήματος στη βασική θεωρία και τις εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων. Η ευελιξία του κειμένου παρέχει στον διδάσκοντα ουσιαστικά περιθώρια να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών με έμφαση στα αντικείμενα που επιθυμεί. Με παιδαγωγική δομή και πλούσιο υλικό, το σύγγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και συστηματική κάλυψη της ύλης.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Ευέλικτη οργάνωση: Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι «αρθρωτό», έτσι ώστε να αφήνει περιθώριο για ποικίλες διαμορφώσεις μαθημάτων και διαφορετική εστίαση (θεωρία, εφαρμογές και τεχνικές, έννοιες).
 • Εργασίες: Στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνονται εργασίες σχετικές με το υλικό που καλύπτεται. Σε αρκετές από αυτές έχουν συμβάλει διακεκριμένοι ερευνητές.
 • Ασκήσεις που απαιτούν τεκμηριωμένη απάντηση: Στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων ένα σύνολο σαφώς εξειδικευμένων γραπτών ασκήσεων καλεί τους φοιτητές να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τις έννοιες του κεφαλαίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες παρακινούνται να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων μεθόδων και να παρουσιάσουν παραδείγματα που υποστηρίζουν τη μελέτη τους.
 • Σύνοψη κεφαλαίων και προβλήματα για επανάληψη: Όλα τα κύρια κεφάλαια περιέχουν μια σειρά προβλημάτων επανάληψης μαζί με μια σύνοψη των βασικών εννοιών που παρουσιάζονται.
 • Γραφικά με χρήση υπολογιστή: Τα περισσότερα σχήματα του κειμένου δημιουργήθηκαν μέσω υπολογιστή. Τα γραφικά αυτά όχι μόνο εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις εικονογραφήσεις, αλλά επίσης δείχνουν τη χρήση αριθμητικών πειραματισμών στη μελέτη της συμπεριφοράς των λύσεων.
 • Ασκήσεις: Περιλαμβάνεται πλήθος ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας από απλά, συνηθισμένα προβλήματα ως πιο απαιτητικά. Βαθύτερα θεωρητικά ερωτήματα, μαζί με εφαρμογές, εμφανίζονται συνήθως στο τέλος του συνόλου των ασκήσεων. Σε όλο το κείμενο έχουν συμπεριληφθεί (με ειδική σήμανση) προβλήματα και θέματα που απαιτούν τη χρήση αριθμομηχανής ή υπολογιστή.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά |  Εγχειρίδιο με τις λύσεις των ασκήσεων

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Fundamentals of Differential Equations (Global Edition, 9th ed.) των R. Kent Νagle, Arthur David Snider & Edward Β. Saff (Pearson, 2019).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Διακριτά μαθηματικά

   Βασικές αρχές
   Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για φοιτητές σχολών επιστήμης των υπολογιστών ή μαθηματικών για μαθήματα διακριτών μαθηματικών, αλλά αποτελεί επίσης άριστη πηγή γνώσης για σπουδαστές άλλων πεδίων. Το κείμενο οργανώνεται γύρω ...
   Έντυπο: 43.00 38.70
  • Στόχος των συγγραφέων είναι να εξοικειώσουν τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες του Απειροστικού Λογισμού με ζωντανή γλώσσα, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητά του μέσω εφαρμογών σε διάφορους τομείς, να εισαγάγουν νέα ...
   Έντυπο: 120.00 108.00
  • Μαθηματικά

   Για τα οικονομικά και τη διοίκηση - Βελτιωμένη έκδοση
   Το βιβλίο της Teresa Bradley έχει καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα εισαγωγικά εγχειρίδια στα μαθηματικά για τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης. Συνδυάζοντας μια φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση της ύλης ...
   Έντυπο: 80.00 72.00