Αξία και υπεραξία

 • Επιμέλεια
  • Θέμις Μίνογλου
 • Μετάφραση
  • Παναγιώτης Μαυρομμάτης
  • Θέμις Μίνογλου
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 488
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1989
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
23.89 21.50

Ο τόμος συγκεντρώνει κείμενα του David Ricardo και του Karl Marx για τη θεωρία της αξίας και της υπεραξίας. Αποτελείται από τα έξι πρώτα κεφάλαια του κύριου έργου του Ricardo «Αρχές της πολιτικής οικονομίας και της φορολογίας», στα οποία περιέχεται όλη η οικονομική του θεωρία, και από τα σχόλια του Marx στην οικονομική θεωρία του Ricardo από τα «Χειρόγραφα 1861-1863».

Ο τόμος συμπληρώνεται από μια εκτενή εισαγωγή στην κλασική και μαρξική οικονομική θεωρία του Γιώργου Σταμάτη.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ