Βιβλιοθηκονομία και οργανισμοί πληροφόρησης στον 21ο αιώνα

 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 560
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
37.00 33.30

Στο σύγγραμμα παρουσιάζονται οι πληροφοριακοί οργανισμοί –αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία– στον 21ο αιώνα και η λειτουργία τους στο σύγχρονο γίγνεσθαι.

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο πλαίσιο των δομών της πληροφορίας, καθώς και στις επιστήμες που υπηρετούν αυτές τις δομές, δηλαδή στην επιστήμη της πληροφορίας, στην αρχειονομία, στη βιβλιοθηκονομία και στη μουσειολογία. Παρακολουθείται η εξέλιξή τους και επισημαίνονται τα κοινά στοιχεία της διαμόρφωσής τους σε κοινωνικές επιστήμες.

Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις σύγχρονες βιβλιοθήκες. Συμπεριλαμβάνει τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, το διαδικτυακό περιβάλλον και τις νέες προκλήσεις που έφερε η αλλαγή του υποστρώματος του γραπτού λόγου, της υπόστασης του βιβλίου και κυρίως του τρόπου επικοινωνίας του με το κοινό. Kατά μία έννοια, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη μεταμοντέρνα βιβλιοθήκη με την έκφανσή της στις λειτουργίες, στις υπηρεσίες, στις δραστηριότητες και στις προοπτικές της στον 21ο αιώνα. Τέλος, διερευνώνται οι προοπτικές εξέλιξης και οι προκλήσεις των βιβλιοθηκών, αφήνοντας στον αναγνώστη την ελευθερία να ανιχνεύσει το νέο τοπίο.

Κάθε κεφάλαιο πλαισιώνεται από ενημερωμένη βιβλιογραφία, ερωτήσεις και απαντήσεις που συμβάλλουν στην κατανόηση των πιο βασικών σημείων του κειμένου.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες

 


Στις προτάσεις της σελίδας «Αρχείων Τάξις» στο facebook, 17/7/21

«Βιβλιοθηκονομία και οργανισμοί πληροφόρησης στον 21ο αιώνα», Μαρία Μπότη, www.diastixo.gr, 12/7/21

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Πολιτιστική επικοινωνία

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΘΕΩΡΙΕΣ, ΜΕΣΑ
   Στην εισαγωγική αυτή μελέτη εξετάζεται η επικοινωνιακή σχέση των οργανισμών του πολιτισμού με τις ποικίλες κατηγορίες κοινού. Βασικός στόχος είναι να σκιαγραφηθούν κάποιες από τις παραπάνω σχέσεις, οριοθετώντας έναν γνωστικό ...
   Έντυπο: 16.92 15.23
  • Τα παγκόσμια επικοινωνιακά συστήματα παρέχουν επαναστατικές δυνατότητες στους χρήστες, εγκαινιάζοντας πλανητικές διαδραστικές σχέσεις. Δυνητικά, είναι πλέον εφικτή η επικοινωνιακή χειραφέτηση κάθε ατόμου που διαθέτει την οικονομική και επικοινωνιακή ικανότητα αξιοποίησης ...
   Έντυπο: 23.89 21.50
  • Αρχειονομία

   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
   Το παρόν βιβλίο θέτει τις βασικές έννοιες της αρχειονομίας, αναπτύσσει τις θεμελιώδεις αρχές της και περιγράφει τους κανόνες που διέπουν την εργασία του αρχειονόμου. Ειδικότερα απευθύνεται σε όσους ήδη εργάζονται ...
   Έντυπο: 13.94 12.55