Αρχειονομία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
  • Διαστάσεις
    • 19,5Χ20cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 192
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1998
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
13.94 12.55

Το παρόν βιβλίο θέτει τις βασικές έννοιες της αρχειονομίας, αναπτύσσει τις θεμελιώδεις αρχές της και περιγράφει τους κανόνες που διέπουν την εργασία του αρχειονόμου. Ειδικότερα απευθύνεται σε όσους ήδη εργάζονται σε αρχειακές υπηρεσίες, χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως ειδική κατάρτιση, καθώς και στους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν έναν οδηγό στο χώρο της οργάνωσης των αρχείων.

Απευθύνεται επίσης στο ευρύ κοινό, το οποίο επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις έννοιες και τις μεθόδους της αρχειονομίας τόσο για τα ενεργά αρχεία της διοίκησης όσο και για τα ιστορικά αρχεία.