Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C

 • Επιμέλεια
  • Νίκος Καρακαπιλίδης
  • Δημήτρης Βράκας
  • Δημοσθένης Κυριαζής
 • Μετάφραση
  • Κωνσταντίνος Τσιπλίδης
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο στοχεύει στη διδασκαλία της συστηματικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού για τη σχεδίαση προγραμματιστικών λύσεων με τη μορφή συνεκτικών, ευανάγνωστων και επαναχρησιμοποιούμενων ενοτήτων. Η επιλογή μιας μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και ασκήσεων από διαφορετικούς χώρους επιτρέπει στον διδάσκοντα να σχεδιάσει ένα εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C, τόσο σε Τμήματα επιστήμης των υπολογιστών όσο και σε φοιτητές από πολλές άλλες επιστημονικές περιοχές.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας με λύσεις ασκήσεων | Διαφάνειες στα ελληνικά |  Test bank  | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Problem Solving and Program Design in C (8th ed.) των Jeri R. Hanly & Elliot B. Koffman (Pearson, 2016).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Το βιβλίο της Python

   Γράφοντας κώδικα
   Το Βιβλίο της Python είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο αναφοράς της γλώσσας για την εκμάθησή της. Ξεκινάει από τα πιο βασικά και απολύτως απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να μάθει κάποιος που ...
   Έντυπο: 45.00 40.50
  • JAVA

   Εκμάθηση με πρακτικά παραδείγματα
   Tο εγχειρίδιο της Joyce Farrell παρέχει τα θεμέλια για την εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε Java, καλύπτοντας τόσο βασικές έννοιες όσο και πιο προχωρημένα ζητήματα. Ένα από τα βασικά ...
   Έντυπο: 90.00 81.00
  • Εισαγωγή στην πληροφορική

   Θεωρία και πράξη - 2η έκδοση
   Η Εισαγωγή στην πληροφορική είναι ένα εγχειρίδιο προσανατολισμένο στις ανάγκες του σύγχρονου αναγνώστη. Με απλή και κατανοητή γλώσσα και μαθητοκεντρική δομή, δεν περιορίζεται στις τεχνικές γνώσεις, αλλά εκθέτει τον αναγνώστη ...
   Έντυπο: 93.00 83.70