Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C

 • Επιμέλεια
  • Νίκος Καρακαπιλίδης
  • Δημήτρης Βράκας
  • Δημοσθένης Κυριαζής
 • Μετάφραση
  • Κωνσταντίνος Τσιπλίδης
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 752
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
70.00 63.00

Το σύγγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της συστηματικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού για τη σχεδίαση προγραμματιστικών λύσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εισαγωγικών μαθημάτων στις μεθόδους προγραμματισμού. Η επιλογή μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και ασκήσεων από διαφορετικούς χώρους επιτρέπει στον καθηγητή να σχεδιάσει ένα εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό με τη C, τόσο για τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών όσο και για φοιτητές από πολλές άλλες επιστημονικές περιοχές.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Ασκήσεις στο τέλος κάθε ενότητας: Οι περισσότερες ενότητες τελειώνουν με πλήθος ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση τμημάτων προγράμματος. Παρουσιάζονται επίσης σύντομες ασκήσεις προγραμματισμού.
 • Παραδείγματα και Μελέτες περίπτωσης: Το βιβλίο περιέχει μεγάλη ποικιλία προγραμματιστικών παραδειγμάτων. Όπου είναι δυνατό, τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ολόκληρα προγράμματα ή συναρτήσεις αντί για ημιτελή τμήματα προγραμμάτων. Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει μία ή περισσότερες σημαντικές Μελέτες περίπτωσης που λύνονται ακολουθώντας τη μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού. Αρκετές Μελέτες περίπτωσης δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να «ρίξει μια γρήγορη ματιά» σε σημαντικές εφαρμογές των υπολογιστών, όπως η αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, σε εμπορικές ή και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
 • Μελέτη σφαλμάτων και Περιλήψεις κεφαλαίων: Κάθε κεφάλαιο κλείνει με μια ενότητα όπου γίνεται συζήτηση γύρω από τα πιο κοινά προγραμματιστικά σφάλματα. Η Περίληψη κεφαλαίου βοηθά στην επανάληψη και στην εκμάθηση των βασικών σημείων.
 • Ασκήσεις κεφαλαίου: Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει Ασκήσεις σύντομης απάντησης μαζί με τις απαντήσεις τους. Διατίθενται επίσης προς επίλυση αρκετές ασκήσεις επανάληψης.
 • Προγραμματιστικά έργα: Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με μια σειρά από Προγραμματιστικά έργα (projects), δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας με λύσεις ασκήσεων | Διαφάνειες στα ελληνικά |  Test bank στα ελληνικά | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Problem Solving and Program Design in C (8th ed.) των Jeri R. Hanly & Elliot B. Koffman (Pearson, 2016).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Εισαγωγή στην πληροφορική

   Θεωρία και πράξη – 3η έκδοση
   Το σύγγραμμα Εισαγωγή στην πληροφορική συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, καθώς αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη διδασκαλία των θεμάτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εις βάθος κατανόηση του ...
   Έντυπο: 90.00 81.00
  • Το βιβλίο της Python

   Γράφοντας κώδικα
   Το Βιβλίο της Python είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο αναφοράς της γλώσσας για την εκμάθησή της. Ξεκινάει από τα πιο βασικά και απολύτως απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να μάθει κάποιος που ...
   Έντυπο: 45.00 40.50
  • JAVA

   Εκμάθηση με πρακτικά παραδείγματα
   Tο εγχειρίδιο της Joyce Farrell παρέχει τα θεμέλια για την εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε Java, καλύπτοντας τόσο βασικές έννοιες όσο και πιο προχωρημένα ζητήματα. Ένα από τα βασικά ...
   Έντυπο: 90.00 81.00