Θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης

 • Πρόλογος
  • Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 264
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2007
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
19.91 17.92

Μια κριτική επισκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων που ερμηνεύουν την άνιση περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Η οικονομική ανάπτυξη στο διεθνές και εθνικό επίπεδο εξαρτάται από τη διαδικασία της ανάπτυξης των επιμέρους περιφερειών. Τα γενικά οικονομικά μεγέθη (εισόδημα, απασχόληση, παραγωγικότητα κ.λπ.) στρεβλώνουν την πραγματικότητα, αφού πίσω τους κρύβονται οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ των περιφερειών της κάθε χώρας, που οφείλονται στην ασύμμετρη λειτουργία του καπιταλιστικού κράτους, στην ιστορική πορεία της κοινωνίας, καθώς και στη φύση του ανθρώπου.Αντικείμενο του βιβλίου είναι η κριτική επισκόπηση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων (κλασικών, νεοκλασικών, κεϋνσιανών, φιλελεύθερων-εξελικτικών, ριζοσπαστικών, μαρξιστικών και νεομαρξιστικών) που ερμηνεύουν την άνιση περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Οχτώ χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου Περιφερειακή ανάπτυξη του Σεραφείμ Πολύζου, το οποίο γνώρισε μεγάλη απήχηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, οι Εκδόσεις Κριτική προχωρούν στην αναθεωρημένη έκδοσή ...
   Έντυπο: 80.00 72.00
  • Η τουριστική οικονομική είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών που ασχολείται με πλήθος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων, τα οποία αποτελούν τη συνισταμένη όλων των προσπαθειών για την κατανόηση του πως ...
   Έντυπο: 55.00 49.50
  • Η 2η έκδοση του καταξιωμένου εγχειριδίου του Philip McCann αποσκοπεί στην επίτευξη δύο στόχων. Πρώτον, να επικαιροποιήσει όλες τις παραδοσιακές αναλυτικές συζητήσεις υπό το φως του νέου τρόπου σκέψης, των ...
   Έντυπο: 48.00 43.20