Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

3η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο πραγματεύεται τις έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, αναλύει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό τους και παρουσιάζει δημοφιλή λογισμικά περιβάλλοντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση και τη χρήση τους.

Η παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται από πλούσια εικονογράφηση με περισσότερα από 400 διαγράμματα, σχήματα και εικόνες, πολυάριθμα επεξηγηματικά παραδείγματα, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις με αναλυτικές επεξηγήσεις και αναφορές στη θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις για εξάσκηση σε δημοφιλή πακέτα λογισμικού.

Το Πρώτο Μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και περιέχει:

 • 100 παραδείγματα που συνοδεύουν τη θεωρία
 • 80 υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
 • 60 άλυτες ασκήσεις για εξάσκηση
 • 200 επεξηγηματικά διαγράμματα, σχήματα και εικόνες

Το Δεύτερο Μέρος παρουσιάζει συνοπτικά την Access της Microsoft και την Base των OpenOffice.org και LibreOffice. Περιλαμβάνει οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη αξιοποίηση των συστημάτων αυτών.

Το Τρίτο Μέρος περιέχει εργαστηριακά μαθήματα και ασκήσεις εκμάθησης της Access και της Base. Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δομημένα έτσι ώστε να λειτουργούν είτε παράλληλα με τα υπόλοιπα μέρη του βιβλίου είτε ανεξάρτητα από αυτά και στο πλαίσιο τόσο της ομαδικής εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και της ατομικής εκμάθησης. Τα εργαστηριακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

 • Την απαραίτητη θεωρία συνοπτικά, σε μορφή κουκκίδων
 • Αναλυτικές, βήμα προς βήμα, οδηγίες για τη χρήση της Access και της Base
 • Περισσότερες από 200 ασκήσεις για την εμπέδωση των τεχνικών που παρουσιάζονται.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Βίντεο | 250 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για χρήση με την πλατφόρμα Moodle

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ