Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

3η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 600
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
63.00 56.70

Το βιβλίο πραγματεύεται τις έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, αναλύει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό τους και παρουσιάζει δημοφιλή λογισμικά περιβάλλοντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση και τη χρήση τους.

Το Πρώτο Μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και περιέχει:

 • 100 παραδείγματα που συνοδεύουν τη θεωρία
 • 80 υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
 • 60 άλυτες ασκήσεις για εξάσκηση
 • 200 επεξηγηματικά διαγράμματα, σχήματα και εικόνες.

Το Δεύτερο Μέρος παρουσιάζει συνοπτικά την Access της Microsoft και την Base των OpenOffice.org και LibreOffice. Περιλαμβάνει οδηγίες και πρακτικές για την καλύτερη αξιοποίηση των συστημάτων αυτών.

Το Τρίτο Μέρος περιέχει εργαστηριακά μαθήματα και ασκήσεις εκμάθησης της Access και της Base. Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δομημένα έτσι ώστε να λειτουργούν παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέρη του βιβλίου, στο πλαίσιο τόσο της ομαδικής εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και της ατομικής εκμάθησης. Τα εργαστηριακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

 • Την απαραίτητη θεωρία συνοπτικά, σε μορφή κουκκίδων
 • Αναλυτικές, βήμα προς βήμα, οδηγίες για τη χρήση της Access και της Base
 • Πολλές ασκήσεις για την εμπέδωση των τεχνικών που παρουσιάζονται.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Βίντεο | Λύσεις ασκήσεων | 250 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για χρήση με την πλατφόρμα Moodle

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου,  καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ