Εισαγωγή στην πληροφορική

Θεωρία και πράξη – 3η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Γιάννης Σταματίου
 • Μετάφραση
  • Αγαμέμνων Μήλιος
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 688
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
90.00 81.00

Το σύγγραμμα Εισαγωγή στην πληροφορική συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, καθώς αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη διδασκαλία των θεμάτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εις βάθος κατανόηση του ψηφιακού κόσμου. Με απλή και κατανοητή γλώσσα και μαθητοκεντρική δομή, δεν περιορίζεται στις τεχνικές γνώσεις, αλλά εστιάζεται στο πρακτικό περιεχόμενο με πολλές εργασίες για εξάσκηση και δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει ρεαλιστικές καταστάσεις που αφορούν τη διαχείριση διλημμάτων και πιο γενικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, οι συγγραφείς έχουν εξετάσει διεξοδικά και επικαιροποιήσει την ύλη προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το βιβλίο καλύπτει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Έχουν συμπεριλάβει θέματα όπως το Ransomware as a Service, τις CPU που καταπολεμούν το κακόβουλο λογισμικό και την υποβάθμιση του εύρους ζώνης και έχουν προσθέσει νέα κείμενα και πλαίσια. Παράλληλα έχουν διατηρήσει δημοφιλή χαρακτηριστικά των προηγούμενων εκδόσεων τα οποία παροτρύνουν τη συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Όλες οι εργασίες, δραστηριότητες και ασκήσεις του βιβλίου βοηθούν τους φοιτητές να κατακτήσουν στη θεωρία και στην πράξη τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για να ανταπεξέλθουν στον σύγχρονο πεδίο της πληροφορικής.

 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του βιβλίου, πέρα από την εξαιρετική τεχνική κάλυψη των θεμάτων που πραγματεύεται, είναι η προσήλωση των συγγραφέων στην ηθική και κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Οι συγγραφείς παρέχουν πλήθος εργασιών με κρίσιμα και επίκαιρα ηθικά διλήμματα γύρω από τις χρήσεις της τεχνολογίας στα οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να πάρουν θέση και να επιχειρηματολογήσουν υποστηρίζοντας και παρουσιάζοντας μεταξύ τους τις απόψεις τους.

Γιάννης Σταματίου, καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Test Bank | Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Technology In Action (17th ed.) των Alan Evans, Kendall Martin & Mary Anne Poatsy (Pearson, 2022).

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου,  καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ