Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων

2η Εκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 360
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2005
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

2014 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων
3η έκδοση
Νικόλαος Θερίου

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ