Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων

3η ΕΚΔΟΣΗ
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 416
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2014
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
34.83 31.35

Ο Νίκος Θερίου αποκωδικοποιεί και να παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό και εμπεριστατωμένο τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική της στρατηγικής διοίκησης.

Η 3η έκδοση του βιβλίου έχει εμπλουτιστεί με θέματα που καλύπτουν τη διεθνή στρατηγική, τη θεωρία των παιγνίων και την ανταγωνιστική στρατηγική.

 

 

«Ο Νίκος Θερίου με την άξια λόγου θεωρητική κατάρτιση που διαθέτει και την εμπειρική της αποτύπωση στη νέα έκδοση του βιβλίου του Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, τονίζει με εμφατικότητα την αναγκαιότητα ενός ορθολογικά δομημένου στρατηγικού σχεδίου από τους λήπτες αποφάσεων. Εστιάζει στη λεπτομερή ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας σύγχρονης οικονομικής μονάδας, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τις “θεμελιώδεις αξίες”, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στην αναζήτηση του οράματος, ενώ παράλληλα διερευνά και προσεγγίζει με μια ιδιαίτερη ματιά τις εταιρικές στρατηγικές».

Βασίλης Ν. Κέφης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

«Το παρόν αποτελεί χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους σπουδαστές της Στρατηγικής Διοίκησης όσο και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στο αντικείμενο».

Βασίλης Παπαδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

«Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια αξιόλογη εργασία βασισμένη στην πλούσια θεωρητική γνώση και εμπειρία του συγγραφέα. Παρουσιάζει μια οργανωμένη μεθοδολογία επίλυσης των στρατηγικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση. Η μοναδικότητά του στηρίζεται στην ικανότητα ανάλυσης ευρέος φάσματος θεμάτων της στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων και λύσης αυτών με τη χρήση απλών τεχνικών που απαιτούν λογική και όχι μαθηματικά υψηλού επιπέδου».

Δρ. Απόστολος Παπαδόπουλος
Μέλος Δ.Σ. Grant Thornton Consulting Α.Ε.

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ