Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

2η ΕΚΔΟΣΗ
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 624
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2015
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Οκτώβριος 2021 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση:

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (3η έκδοση)
Ευάγγελος Κεχρής

Το βιβλίο πραγματεύεται τις έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, αναλύει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για το σχεδιασμό τους και παρουσιάζει δημοφιλή λογισμικά περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση και τη χρήση τους.

Το Πρώτο Μέρος παρουσιάζει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών, το κείμενο συνοδεύεται από πλούσια εικονογράφηση.

Το Δεύτερο Μέρος παρουσιάζει συνοπτικά την Access, που περιλαμβάνεται στο πακέτο εφαρμογών γραφείου της Microsoft, την Base, η οποία αποτελεί μέρος των πακέτων εφαρμογών γραφείου ανοικτού κώδικα (OpenOffice.org, LibreOffice), και τη phpMyAdmin. Παρατίθενται πολλές οδηγίες και πρακτικές για την καλύτερη αξιοποίηση των συστημάτων αυτών.

Το Τρίτο Μέρος περιέχει εργαστηριακά μαθήματα και ασκήσεις εκμάθησης της Access και της Base. Τα μαθήματα είναι δομημένα έτσι ώστε να λειτουργούν παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέρη του βιβλίου. Κάθε εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει:
• Την απαραίτητη θεωρία συνοπτικά
• Αναλυτικές, βήμα προς βήμα, οδηγίες για τη χρήση της Access
• Πολλές ασκήσεις για την εμπέδωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην Access και την Base.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες & Βιντεομαθήματα

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ