Σχέδιο και αγορά στις σοσιαλιστικές οικονομίες

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 140
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1988
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Στο βιβλίο του αυτό ο συγγραφέας αναλύει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας των σοσιαλιστικών χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη θεωρητική ανάπτυξη της ιδιομορφίας του τρόπου παραγωγής αυτών των χωρών, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι στις χώρες αυτές η κοινωνικοποίηση της εργασίας και της παραγωγής διαμεσολαβείται τόσο από το κράτος μέσω του πλάνου όσο και από την αγορά μέσω της εμπορευματικής ανταλλαγής.