Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο κόστος παραγωγής

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 128
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1997
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

H τρέχουσα συγκυρία διαμορφώνεται από τη σταθερή επιδείνωση βασικών για τον εξωτερικό τομέα της ελληνικής οικονομίας μεγεθών, από υποδείξεις για την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής και από την προσήλωση της κυβέρνησης στην πολιτική «της σταθερής δραχμής», ως βασικό άξονα της ακολουθούμενης αντιπληθωριστικής πολιτικής της.

Tα εκατέρωθεν επιχειρήματα δεν απουσιάζουν, αλλά το κεντρικό ερώτημα, προϋπόθεση για μια συνεκτική συζήτηση, δεν έχει απαντηθεί: Ποιες είναι οι διαχρονικές επιπτώσεις της υποτίμησης στο γενικό επίπεδο των τιμών και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας; Δηλαδή, ποιο είναι το ύψος του εισαγόμενου πληθωρισμού και με ποιο ρυθμό εξασθενίζουν οι θετικές επιπτώσεις της υποτίμησης στην ανταγωνιστικότητα;

Στην άκρως επίκαιρη αυτή μελέτη υπολογίζονται αναλυτικά οι διαχρονικές αυξήσεις των τιμών 36 βασικών για την ελληνική οικονομία εμπορευμάτων, έπειτα από εναλλακτικές υποθετικές υποτιμήσεις της δραχμής, και απαντώνται τα παραπάνω ερωτήματα. Kαι πράγματι συνιστά το αναγκαίο βήμα για την αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών συναλλαγματικών πολιτικών, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει μια ακούσια υποτίμηση της δραχμής.