Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης

Αναθεωρημένη έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 368
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
31.85 28.67

Ένα βιβλίο που δείχνει πως ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περνά από την αλληλεγγύη των λαών. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση περιλαμβάνει προσθήκες και βελτιώσεις καθώς και ένα εκτεταμένο παράρτημα επικαιροποιήσεων με τις εξελίξεις που προέκυψαν από την πρώτη έκδοση του βιβλίου ως σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα εξελισσόμενο διακρατικό σύστημα διακυβέρνησης, στο οποίο η κυριαρχία μοιράζεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στους υπερεθνικούς θεσμούς. Η σχέση μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών εξακολουθεί να διαφοροποιείται διαχρονικά ως αποτέλεσμα της μεταβαλλόμενης βούλησης των λαών της Ευρώπης για την προώθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης.

Παρά τις αντιθέσεις ως προς τη φύση και τις εξουσίες της Ένωσης, που υπάρχουν από την ίδρυσή της και διατηρούνται αμείωτες ως σήμερα, στην πράξη τα κράτη-μέλη έχουν εκχωρήσει σημαντικό τμήμα των εξουσιών τους στους υπερεθνικούς θεσμούς, περιορίζοντας αυτοβούλως την ανεξαρτησία τους.

Προκειμένου να προχωρήσει με επιτυχία η ενοποιητική διαδικασία -η οποία ακόμα και αν περιορίζεται σε οικονομικό επίπεδο στην πραγματικότητα έχει και πολιτικό υπόβαθρο- θα πρέπει να υποστηρίζεται από τους λαούς της Ένωσης. Η αποδοχή και η συμμετοχή των πολιτών στην οικοδόμησή της συνδέεται με τη σύγκλιση του αναπτυξιακού επιπέδου των εθνικών οικονομιών, με την επάρκεια του θεσμικού πλαισίου της, με την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις κρίσεις, με τη δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, στοιχεία που σταδιακά μπορούν να εμπνεύσουν το αίσθημα του ανήκειν στο υπερεθνικό ευρωπαϊκό σύνολο, παράλληλα με την εθνική ταυτότητα των επιμέρους λαών.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Ευρωπαϊκή Ένωση

   Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές
   Ποια είναι η φύση του ενωσιακού φαινομένου έναντι των εθνικών κρατών μελών και πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει περισσότερο δημοκρατική και περισσότερο ευαίσθητη στις ανάγκες της πλειοψηφίας των ...
   Έντυπο: 35.00 31.50
  • Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

   ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
   Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ...
   Έντυπο: 54.74 49.27
  • Η νέα Ευρώπη, που γεννήθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πέρασε τη δύσκολη εφηβεία της στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και μπήκε στην ώριμη ηλικία μετά την κατάρρευση ...
   Έντυπο: