Πολιτική ανθρωπολογία

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Επιμέλεια
  • Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
 • Πρόλογος
  • Victor Turner
 • Μετάφραση
  • Χρυσούλα Μεντζαλίρα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 376
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2009
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
29.86 26.87

Επίκαιρη εικόνα της Πολιτικής Ανθρωπολογίας από την κλασική εισαγωγή του T. C. Lewellen. Ο συγγραφέας ξεκινά από τις προπολεμικές εθνογραφίες αφρικανικών φυλετικών κοινωνιών, εξετάζει τα σημαντικότερα ρεύματα και καταλήγει στα πιο σύγχρονα θεωρητικά παραδείγματα που συνθέτουν την Ανθρωπολογία της παγκοσμιοποίησης.

Παρουσιάζει ακόμη τα ζητήματα, τα προβλήματα, τις απορίες και τα επιτεύγματα των πολιτικών ανθρωπολόγων στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους κοινωνίες διαφορετικής κλίμακας και περιπλοκότητας διαχειρίζονται τα ζητήματα τάξης και αντιμετωπίζουν την αντιπαράθεση σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του είναι ένας μοναδικός οδηγός για τις πηγές αυτού του γνωστικού αντικειμένου· ένας οδηγός που χαρακτηρίζεται από αιχμηρές κριτικές επισημάνσεις και συνάμα από νηφαλιότητα και αμερόληπτες διαπιστώσεις.

Στο βιβλίο εξετάζονται ακόμη θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως:

 • Η εξέλιξη του κράτους.
 • Η εμπλοκή της θρησκείας στην πολιτική.
 • Η θέση του ατόμου στον πολιτικό στίβο.
 • Η σχέση μεταξύ φύλου και εξουσίας.
 • Ο μοντερνισμός, ο μεταμοντερνισμός και η αναδυόμενη σύνθεσή τους.