Μηχανική υλικών

 • Επιμέλεια
  • Γιώργος Σαββαΐδης
  • Γιώργος Χαμηλοθώρης
  • Αθανάσιος Ζήσης
 • Μετάφραση
  • Φανή Πινακίδου
  • Αλέξανδρος Φουρίκης
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο στοχεύει στην καλλιέργεια της επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών και στην παρουσίαση της ύλης με τρόπο σαφή και κατανοητό. Η ανάπτυξη της θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της μηχανικής υλικών γίνεται με τρόπο άμεσο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ετερόκλητων σπουδαστών. Το κείμενο είναι «φιλικό προς των αναγνώστη» χωρίς να θυσιάζεται η σχολαστικότητα ή η εμβάθυνση στην παρουσίαση των θεμάτων. Περιλαμβάνονται προβλήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα δυσκολίας, κατάλληλα για σπουδαστές διαφόρων επιπέδων. Αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την οικοδόμηση της τεχνικής βάσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Εγχειρίδιο λύσεων | Microsite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Mechanics of Materials: An Integrated Learning System (5th ed.) των Timothy A. Philpot & Jeffery S. Thomas (Wiley, 2019).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών

   Δεσμοί, δομή και σύνδεση δομής με ιδιότητες των υλικών
   Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μια περιεκτική και ευανάγνωστη εισαγωγή στις κρυσταλλικές δομές και τις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές της επιστήμης και της μηχανικής ...
   Έντυπο: 65.00 58.50
  • Το βιβλίο καλύπτει την απουσία από την ελληνική βιβλιογραφία ενός ολοκληρωμένου διδακτικού εγχειριδίου στην περιοχή των οπτικών ιδιοτήτων. Συμβάλλει στην εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικότερες έννοιες της αλληλεπιδράσεως της ...
   Έντυπο: 26.00 23.40
  • Η φυσική είναι η θεμελιώδης επιστήμη, συναρπαστική, προκλητική και συχνά ανεπαίσθητη, αλλά συγχρόνως απλή με έναν τρόπο που αντανακλά τις λίγες βασικές αρχές που διέπουν το φυσικό σύμπαν. Στόχος του ...
   Έντυπο: 90.00 81.00