Μηχανική υλικών

 • Επιμέλεια
  • Γιώργος Σαββαΐδης
  • Γιώργος Χαμηλοθώρης
  • Αθανάσιος Ζήσης
 • Μετάφραση
  • Φανή Πινακίδου
  • Αλέξανδρος Φουρίκης
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 928
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
95.00 85.50

Το βιβλίο στοχεύει στην παρουσίαση της ύλης της μηχανικής υλικών με τρόπο σαφή και κατανοητό. Η ανάπτυξη της θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών γίνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών. Το κείμενο είναι «φιλικό προς των αναγνώστη» χωρίς να θυσιάζεται η σχολαστικότητα ή η εμβάθυνση στην παρουσίαση των θεμάτων. Τα προβλήματα καλύπτουν ευρύ φάσμα δυσκολίας και είναι κατάλληλα για φοιτητές διαφόρων επιπέδων. Αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την οικοδόμηση της τεχνικής βάσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του συγγράμματος περιλαμβάνονται:

Κατανόηση μέσω της όρασης
Οι εικόνες και τα σχήματα του βιβλίου περιλαμβάνουν χρώμα, σκίαση, προοπτική, υφή και διαστάσεις, ώστε οι έννοιες να μεταφέρονται με σαφήνεια, ενώ στοχεύουν στην τοποθέτηση αυτών των εννοιών στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου.

Σχέδιο επίλυσης προβλημάτων
Το βιβλίο διακρίνεται από μια σειρά χαρακτηριστικών που βοηθούν τους φοιτητές να οργανώσουν και να κατηγοριοποιήσουν τις έννοιες και τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων της μηχανικής υλικών, προτείνοντας μια μέθοδο η οποία μετατρέπει συστηματικά μια δυνητικά περίπλοκη κατάσταση σε μια ευνόητη διαδικασία υπολογισμού.

Ύφος και σαφήνεια παραδειγμάτων
Σε μεγάλο βαθμό, το μάθημα της μηχανικής υλικών διδάσκεται μέσω παραδειγμάτων και, κατά συνέπεια, αυτό το σύγγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην παρουσίαση και την ποιότητα παραδειγμάτων επίλυσης προβλημάτων. Ο σχολιασμός και οι απεικονίσεις στα παραδείγματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον φοιτητή. Τα σχόλια επεξηγούν για ποιον λόγο ακολουθούνται διάφορα βήματα και περιγράφουν τη συλλογιστική για κάθε βήμα της διαδικασίας, ενώ τα σχήματα επιτρέπουν τη διαμόρφωση της νοητικής εικόνας που απαιτείται ώστε οι έννοιες να μεταφερθούν σε διαφορετικές καταστάσεις.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Πρόσθετα προβλήματα με τις απαντήσεις τους | Εγχειρίδιο λύσεων | Microsite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Mechanics of Materials: An Integrated Learning System (5th ed.) των Timothy A. Philpot & Jeffery S. Thomas (Wiley, 2019).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών

   Δεσμοί, δομή και σύνδεση δομής με ιδιότητες των υλικών
   Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μια περιεκτική και ευανάγνωστη εισαγωγή στις κρυσταλλικές δομές και τις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές της επιστήμης και της μηχανικής ...
   Έντυπο: 65.00 58.50
  • Το βιβλίο καλύπτει την απουσία από την ελληνική βιβλιογραφία ενός ολοκληρωμένου διδακτικού εγχειριδίου στην περιοχή των οπτικών ιδιοτήτων. Συμβάλλει στην εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικότερες έννοιες της αλληλεπιδράσεως της ...
   Έντυπο: 26.00 23.40
  • Η φυσική είναι η θεμελιώδης επιστήμη, συναρπαστική, προκλητική και συχνά ανεπαίσθητη, αλλά συγχρόνως απλή με έναν τρόπο που αντανακλά τις λίγες βασικές αρχές που διέπουν το φυσικό σύμπαν. Στόχος του ...
   Έντυπο: 90.00 81.00