Γενικά μαθηματικά για οικονομολόγους

Συναρτήσεις μίας μεταβλητής
  • Διαστάσεις
    • 21X29cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 544
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2021
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
47.00 42.30

Με πολλές ασκήσεις και πλούσιο υλικό, το βιβλίο στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και την εμπέδωση των βασικών μαθηματικών εννοιών. Καλύπτει τον κλασικό απειροστικό λογισµό, διατρέχοντας την ύλη των Μαθηµατικών Ι, όπως αυτά διδάσκονται σε ένα οικονοµικό τµήµα και πρέπει να τα γνωρίζουν οι οικονοµολόγοι. Ως εκ τούτου, τα παραδείγµατα και οι εφαρµογές αντλούνται από τα οικονοµικά, χωρίς όµως να γίνονται εκπτώσεις στις καθαρά µαθηµατικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την αντιµετώπισή τους.

Σε πολλά κεφάλαια παρατίθενται βασικές γνώσεις, ενώ σε αρκετά τμήματα του βιβλίου αναπτύσσονται εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα οικονομικά.

Πολλές από τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα είναι κλασικές ασκήσεις μαθηματικής ανάλυσης και σε αρκετές υπάρχει μια οικονομική «ενδυμασία». Αυτό αποσκοπεί σε μια πρώτη στοιχειώδη επαφή του φοιτητή με το «οικονομικό λεκτικό περιβάλλον». Δεδομένου ότι σκοπός του συγγραφέα είναι η διδασκαλία των μαθηματικών και όχι της οικονομικής θεωρίας, το κύριο βάρος έχει δοθεί στο μαθηματικό κομμάτι των ασκήσεων οικονομικού περιεχομένου και όχι στην οικονομική τους διερμήνευση.

Οι λύσεις που δίδονται σε διάφορες ασκήσεις είναι σε συνοπτική μορφή και μπορούν να θεωρηθούν μάλλον ως υποδείξεις. Ο φοιτητής καλείται να αποφύγει την αποστήθιση και να αυτενεργήσει καλύπτοντας μόνος του τα διάφορα (υπολογιστικά συνήθως) κενά.

 


Προηγούμενη μορφή του βιβλίου κυκλοφόρησε με τον τίτλο Ασκήσεις μαθηματικών για οικονομολόγους (εκδ. Κριτική, 2005).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ