Κοινωνικά δίκτυα

 • Επιμέλεια
  • Ιωάννης Κατερέλος
 • Μετάφραση
  • Ιωάννης Κατερέλος
 • Διαστάσεις
  • 17x24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 328
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Δείτε τα αγαπημένα
Είδος
Τιμή
Έντυπο
23.00 20.70

Τα κοινωνικά δίκτυα βρίσκονται παντού γύρω μας και αφορούν ποικίλες πτυχές της ζωής μας. Αναμφίβολα, η περιγραφή της ισχύος και του εύρους της δράσης τους σε προσωπικό, διαπροσωπικό, διομαδικό και κοινωνικό επίπεδο απαιτεί ειδική μεταχείριση. Ο Charles Kadushin επιχειρεί μια ευσύνοπτη και κατανοητή παρουσίαση της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων, αντλώντας κυρίως από κοινωνιοψυχολογικές ή κοινωνικές θεωρίες. Αποφεύγοντας τον διακηρυκτικό λόγο, εξηγεί με ιδιαίτερα εύληπτο τρόπο τόσο τις δομικές ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων όσο και τη δυναμική τους, καθιστώντας έτσι το παρόν σύγγραμμα ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία διδασκαλίας που καλύπτει ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Το παρόν βιβλίο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για να «μυήσει» τους νέους κοινωνικούς επιστήμονες στη δια-θεωρητική/διεπιστημονική προσέγγιση, να τους δείξει ότι η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων είναι πολλά υποσχόμενη και, βέβαια ότι, τελικά –πέρα από ελκυστική και επίκαιρη– είναι προσβάσιμη σε αυτούς. Ακόμη περισσότερο: δεν γίνεται χωρίς αυτούς!

Ιωάννης Κατερέλος, Καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Understanding Social Networks Theories, Concepts, and Findings του Charles Kadushin (Oxford University Press, 2011).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ