Κοινωνικά δίκτυα

  • Επιμέλεια
    • Ιωάννης Κατερέλος
  • Μετάφραση
    • Ιωάννης Κατερέλος
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2019
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι παντού γύρω μας και, αναμφίβολα, δεν είναι εύκολο για τον κάθε κοινωνικό επιστήμονα να αδράξει την ισχύ και το εύρος της δράσης τους σε προσωπικό, διαπροσωπικό, διομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στο βιβλίο του Charles Kadushin επιχειρείται μια κατανοητή παρουσίαση της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων σε επιστήμονες χωρίς ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις, αντλώντας κυρίως από κοινωνιοψυχολογικές ή κοινωνικές θεωρίες, ενώ φιλοδοξεί να εντάξει την έρευνα επί των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινή ημερήσια διάταξή τους. Ο συγγραφέας, αποφεύγοντας τον διακηρυκτικό λόγο, εξηγεί με ιδιαίτερα εύληπτο τρόπο τόσο τις δομικές ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων όσο και τη δυναμική τους καθιστώντας έτσι το παρόν σύγγραμμα ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία διδασκαλίας, σύμφωνο με τα πανεπιστημιακά πρότυπα.


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Understanding Social Networks Theories, Concepts, and Findings του Charles Kadushin (Oxford University Press, 2011).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ