Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού

ΛΑΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΛΑΪΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 424
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2009
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
31.85 28.67

Η ιστορία της λαογραφίας από μια φρέσκια, κριτική ματιά. Το βιβλίο προτείνει ένα ταξίδι στον λαϊκό πολιτισμό, τη λαογραφία και τις σχέσεις της με άλλους επιστημονικούς κλάδους, παρουσιάζοντας την ιστορική της εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο συγγραφέας κινείται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 • Η αναζήτηση του αρχετυπικού μύθου – ο ρόλος του ως αφήγησης που πιστοποιεί την καταγωγή από ένα απώτατο παρελθόν και η συμβολή του στη συγκρότηση των εθνικών κρατών κατά τον 19ο κυρίως αιώνα.
 • Από το υπερεθνικό στο εθνικό και αντιστρόφως – η διαδικασία μετάβασης από την οθωμανική αυτοκρατορία στο εθνικό, τουρκικό κράτος και από τις εθνικές ομάδες σε μια υπερεθνική κρατική οντότητα (Σοβιετική Ένωση).
 • Η ελληνικότητα, ο πολιτικός αυταρχισμός και ο Μεσοπόλεμος – η συμβολή του λαϊκού πολιτισμού στην έξοδο από την κρίση των εθνικών κρατών, αλλά και η εκμετάλλευσή του από τα φασιστικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου.
 • Ο λαϊκός πολιτισμός σε νέους δρόμους κατά τη μεταπολεμική περίοδο – η θεματική, θεωρητική και μεθοδολογική εξέλιξη της λαογραφίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συνεξετάζονται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παραδείγματα από την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Φινλανδία, τη Λατινική Αμερική, προσφέροντας έτσι μια σφαιρική αντίληψη για τις συνθήκες δημιουργίας των σπουδών λαϊκού πολιτισμού, αλλά και τη σχέση τους με το εθνικό κράτος, με τα διάφορα πολιτικά κινήματα, καθώς και με τις συνθήκες που διαμορφώνει η παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Στον πυρήνα του βιβλίου βρίσκεται ο αναστοχασμός και η συνειδητή προσπάθεια του συγγραφέα να προσεγγίσει τον λαϊκό πολιτισμό ως ένα σύνθετο φαινόμενο. Η απόσταση από τα γεγονότα αλλά και οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην ελληνική κοινωνία κατά τη μεταπολεμική περίοδο διευκολύνουν την αποστασιοποίηση του λαογράφου από το ρόλο του «οιονεί υπερασπιστή» του δικαιώματος του εθνικού κράτους να αποδείξει τους δεσμούς του με την αρχαιότητα και τον επαναπροσδιορισμό της λαογραφίας, χωρίς, ασφαλώς, αυτή να εγκαταλείπει τον πρωταρχικό της χαρακτήρα.

Ένα βιβλίο που πορεύεται πέρα από στερεότυπα, που δεν εγκλωβίζει τη σκέψη, παρακινώντας τον αναγνώστη να μάθει, να προβληματιστεί και να διαμορφώσει τη δική του άποψη.


Παρακολουθείστε αποσπάσματα από την παρουσίαση του βιβλίου το Νοέμβρη του 2011 στα Εξάρχεια [ video ]


Πολιτικός, λαϊκός πολιτισμός
του Γιώργου Σταματόπουλου («Ελευθεροτυπία», 4/12/11)

Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες
του Γιώργου Σταματόπουλου («Ελευθεροτυπία»/ «Βιβλιοθήκη», τχ. 650, 7/4/11)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Προσανατολισμοί

   ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - 2η ΕΚΔΟΣΗ
   Στο βιβλίο αυτό, ο Βασίλης Νιτσιάκος ενσωματώνει τις νέες επιστημονικές τάσεις, παρουσιάζοντας τη λαογραφία ως μια κοινωνική επιστήμη που σέβεται το παρελθόν της, αλλά πορεύεται πια στους δρόμους του ...
   Έντυπο: 15.92 14.33
  • Γραμμένο σε γλώσσα προσιτή σε όλους, το βιβλίο χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ανοίγοντας προοπτικές που εκτείνονται από την οικονομία και την πολιτική μέχρι τη θρηκσευτικότητα. Οι συγγραφείς δείχνουν ότι η εθνολογία ...
   Έντυπο: 29.76 26.78
  • «…γιατί κυλά στο αίμα μας»

   ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΦΛΑΜΕΝΚΟ - ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
   Οι διασυνδέσεις του αρχαίου δράματος με το φλαμένκο σε μια πρωτότυπη μελέτη. Οι Βασιλική Λαλιώτη και Μαρία Παπαπαύλου, με την από κοινού συγγραφή του βιβλίου, επανέρχονται στο εθνογραφικό υλικό των ...
   Έντυπο: 27.87 25.08