Εισαγωγή στη μετασωκρατική πολιτική φιλοσοφία της Ευρώπης

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 224
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2006
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
16.92 15.23

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με τρόπο ευσύνοπτο και κριτικό την εξέλιξη της μετασωκρατικής πολιτικής φιλοσοφίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μελετώντας σημαντικές πτυχές της ζωής και του έργου μιας σειράς στοχαστών, που εκτείνεται ιστορικά από την αρχαιότητα ως τη βιομηχανική επανάσταση: Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Κικέρωνας, Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Marx.

Το βιβλίο ανατρέχει σχεδόν αποκλειστικά στα πρωτότυπα έργα των υπό εξέταση στοχαστών, εντάσσοντάς τα στο ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής τους. Αντί να διαπιστώνει τον αέναο χαρακτήρα παραδόσεων πολιτικού στοχασμού, προσπαθεί να αναδείξει τις προσωπικές και ιστορικές ασυνέχειες και κρίσεις που σηματοδότησαν συγκεκριμένες θεωρητικές καμπές και μεταμορφώσεις. Το βιβλίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα, που επιτρέπει τόσο τη διερεύνηση των διαρκών ερωτημάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης, όσο και την κριτική αποτίμηση των επιμέρους πολιτικών θεωριών ως αποφασιστικών αποκρίσεων σε συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές ανάγκες.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρίες και οι βασικές έννοιες της σύγχρονη πολιτικής θεωρίας με τρόπο εύληπτο και ευχάριστο για τον ...
   Έντυπο: 40.00 36.00
  • Ιστορία της πολιτικής σκέψης – Τόμος Α’

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
   To βιβλίο ασχολείται με τους κορυφαίους διανοητές που συνέβαλαν στην κατασκευή της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επιχειρεί να εντοπίσει και να αναπαραστήσει τη διαδικασία ανάδειξης του «κράτους», και των ευρωπαϊκών πολιτικών θεωριών ...
   Έντυπο: 36.82 33.14
  • Νεότερη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία

   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
   Μια επισκόπηση της ιστορίας της νεότερης φιλοσοφίας σε συνάρτηση με τους διανοητικούς και ιστορικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο. Ο συγγραφέας αναφέρεται στους κορυφαίους διανοητές με άξονα  τις κρίσιμες ...
   Έντυπο: 22.90 20.61