Σύγχρονη πολιτική θεωρία

 • Επιμέλεια
  • Δημήτρης Χαραλάμπης
 • Μετάφραση
  • Γιώργος Χρηστίδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 416
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
40.00 36.00

Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρίες και οι βασικές έννοιες της σύγχρονη πολιτικής θεωρίας με τρόπο εύληπτο και ευχάριστο για τον αναγνώστη.

Ο συγγραφέας καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων και διερευνά ερωτήματα όπως:

 • Ποιες μορφές οργάνωσης της πολιτικής κοινότητας στηρίζουν πιο αποτελεσματικά τη δημοκρατία;
 • Έχουν οι πολίτες των πλούσιων κοινωνιών καθήκον να εξαλείψουν την παγκόσμια φτώχεια;
 • Ποια πρόσωπα ή θεσμοί πρέπει να είναι αρμόδιοι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Τα κεφάλαια είναι συστηματικά οργανωμένα ώστε να βοηθούν την εκμάθηση. Αρχικά παρουσιάζονται οι αντικρουόμενες προσεγγίσεις στα κύρια ζητήματα της πολιτικής θεωρίας και στη συνέχεια συγκρίνονται και αναλύονται στα διάφορα επίπεδα της επιστημονικής συζήτηση. Τα πλαίσια διαλόγου που συνοδεύουν την ανάλυση παρουσιάζουν τις επιδράσεις που έχουν στην ασκούμενη πολιτική οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις οποίες έχουν αναπτύξει στοχαστές όπως οι John Rawls, Susan Okin, Isaiah Berlin, Jane Mansbridge, Will Kymlicka κ.ά.

Δίνοντας μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση του τοπίου της σύγχρονης πολιτικής θεωρίας με τρόπο ζωντανό και συναρπαστικό, το βιβλίο αυτό θα εξοπλίσει τους φοιτητές με τα εργαλεία που χρειάζονται για την ανάλυση των σύνθετων ζητημάτων τα οποία καθορίζουν τον συλλογικό πολιτικό μας βίο.


Γραμμένο με ιδιαίτερη ευκρίνεια, το βιβλίο προσφέρει μια ζωντανή, διαλεκτική προσέγγιση της πολιτικής θεωρίας.
Terrell Carver, University of Bristol, Μεγάλη Βρετανία

Δεν πιστεύω πως κυκλοφορεί σήμερα οποιοδήποτε άλλο εγχειρίδιο με τη θεματική ευρύτητα που συναντάμε εδώ. Ο Andrew Shorten παρουσιάζει ξεκάθαρα το διακύβευμα των υπό εξέταση ζητημάτων για την πολιτική κοινωνία και το παγκόσμιο σύστημα στο οποίο όλοι μας ανήκουμε.
Robert Glover, University of Maine, ΗΠΑ


Πρωτότυπος τίτλος: Contemporary Political Theory | Andrew Shorten (Palgrave, 2015)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ