Η Ελλάδα της μετανάστευσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • Πρόλογος
  • Νικηφορος Διαμαντουρος
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 408
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2004
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
18.91 17.02

Η τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα επιφύλαξε μια μαζική, όσο και διαρκή, αλλά ακανόνιστη μετοίκηση πληθυσμών στην ελληνική επικράτεια. Ο συλλογικός αυτός τόμος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (KEMO) αποτελεί μια πρώτη προσπάθειά του να επεξεργαστεί το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα με εχέγγυα ερευνητικής νηφαλιότητας και αναστοχασμού.

Η προσέγγιση της μετανάστευσης, όχι ως προβλήματος προς διαχείριση, αλλά ως κοινωνικού φαινομένου που αναδεικνύει ευρύτερες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ή ευρωπαϊκής κοινωνίας και διαμορφώνει μια νέα πρόσληψη στην προβληματική που διατρέχει τον τρόπο συγκρότησης της ελληνικής εθνικής αφήγησης, οδήγησε στην ανάγκη να διατυπώσουμε μια σειρά από ερευνητικά ερωτήματα-στόχους μέσα από την ώσμωση και την ανταλλαγή διεπιστημονικών οπτικών και προβληματισμών. Οι συγγραφείς του τόμου αναπτύσσουν ένα σύνθετο στοχαστικό λόγο για τη μετανάστευση στην Ελλάδα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης των μεταναστών, στις σχέσεις μετανάστευσης, ρατσισμού και εθνικισμού στην Ελλάδα, στο ζήτημα της δεύτερης γενιάς των μεταναστών, της εκπαίδευσης και της θρησκευτικής ελευθερίας, στο εργασιακό θεσμικό καθεστώς, καθώς και στην εν γένει προστασία των αλλοδαπών στη χώρα, και στο ζήτημα της ελληνικής ιθαγένειας.