Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Συλλογικό έργο

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 480
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
36.82 33.14

Μια έγκυρη και επίκαιρη παρουσίαση του μεταναστευτικού φαινομένου στη χώρα μας. Σε μια περίοδο που το μεταναστευτικό ζήτημα απασχολεί έντονα την ελληνική νομοθεσία, ο συλλογικός αυτός τόμος εξετάζει την ελληνική μεταναστευτική εμπειρία τόσο στο εθνικό της πλαίσιο όσο και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Οι συγγραφείς ξεκινούν από μια συνολική επισκόπηση του φαινομένου της μετανάστευσης, παρουσιάζοντας τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού, τις ροές εισροής, εκροής και μετάβασης, την ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοπολιτική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Συνεχίζουν με μια σε βάθος ανάλυση των κυριότερων μεταναστευτικών πληθυσμών στην Ελλάδα και διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις για μια ελληνική μεταναστευτική πολιτική ικανή να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής.  Ειδικότερα:

 • Παρουσιάζονται οι διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα ανά εθνικότητα.
 • Γίνεται μια αναδρομή στη διαμόρφωση της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής από το 1991 ως σήμερα.
 • Θίγονται ζητήματα συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής μέσω οργανώσεων, δικτύων κ.λπ.
 • Μελετώνται όχι μόνο οι πολυπληθέστερες ομάδες (π.χ. αλβανοί πολίτες) αλλά και οι αριθμητικά μικρότερες και πιο πρόσφατα εγκατεστημένες στη χώρα μας (όπως οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Ουκρανοί, οι Γεωργιανοί, οι Πακιστανοί κ.ά.).
 • Συστήνεται ο επαναπροσανατολισμός της μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας με προτάσεις για τη νομιμοποίηση των μεταναστών, για πολιτικές εσωτερικού ελέγχου της παράτυπης μεταναστευτικής εργασίας, για κοινωνική και πολιτική ένταξη.

Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα αποτελεί ένα πλήρες εγχειρίδιο για φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, για πανεπιστημιακούς ερευνητές, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για δημοσιογράφους και επαγγελματίες.

 

Δελτίο Τύπου μετά την παρουσίαση στις 13-1-11 στον Ιανό

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ