Φύση, κεφάλαιο και κοινωνία

Συλλογικό έργο

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 408
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2007
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
24.88 22.39

Τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι αποτέλεσμα του τρόπου ιδιοποίησης της φύσης από την κοινωνία. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που δημιουργούν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον εδράζονται στα κίνητρα και στις μορφές οργάνωσης της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Είναι δυνατή η οικολογική βιωσιμότητα στον σύγχρονο κόσμο;

Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα ακολουθώντας ριζοσπαστικές προσεγγίσεις. Οι συγγραφείς με τις κριτικές αναλύσεις και τις αντιπαραθέσεις τους διαφωτίζουν πολλές πτυχές της σχέσης κοινωνίας και φύσης, προσβλέποντας στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δυνάμεων για μια εναλλακτική και οικολογικά υπερασπίσιμη κοινωνική οργάνωση.

σχετικό άρθρο της Α. Βλάχου (Η ΕΠΟΧΗ, 1/7/2007)