Φύση, κεφάλαιο και κοινωνία

2η έκδοση

Συλλογικό έργο

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 568
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
35.00 31.50

Η ρύπανση του περιβάλλοντος, η κλιματική μεταβολή, τα ενεργειακά προβλήματα, η εξάντληση των φυσικών πόρων και τα άλλα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης βρίσκονται καθημερινά στην επικαιρότητα, απαιτώντας επιτακτικά την προσοχή των σύγχρονων κοινωνιών και θέτοντας σε αμφισβήτηση την ικανότητα του υπάρχοντος καπιταλιστικού συστήματος για τη λύση τους.

Τα άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα συλλογή κειμένων προσφέρουν κριτικές προσεγγίσεις στα εξής βασικά ερωτήματα:

Ποια είναι η φύση του ανθρώπου; Πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητά του και τα κίνητρα της συμπεριφοράς του; Ποια είναι η σχέση ανθρώπου και φύσης και ποιος ο ρόλος του κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου; Υπόκειται η ανθρώπινη δραστηριότητα σε απόλυτα φυσικά όρια; Ποια είναι η σχέση μεταξύ φύσης και κεφαλαίου; Είναι δυνατή η οικολογική διατηρησιμότητα στον σύγχρονο καπιταλισμό; Μπορεί η παρέμβαση συλλογικών υποκειμένων, όπως τα εργατικά, οικολογικά και κοινωνικά κινήματα, να είναι αποτελεσματική για τη διασφάλιση των φυσικών όρων της ατομικής και κοινωνικής ζωής; Ο σύγχρονος νεοφιλελεύθερος μετασχηματισμός της ιδιοποίησης της φύσης στην τροχιά της «πράσινης μετάβασης» οδηγεί σε μια οικολογικά βιώσιμη και οικονομικά δίκαιη ανάπτυξη για την πλειοψηφία της κοινωνίας;

Οι συγγραφείς, έχοντας ως αφετηρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία (πολιτική οικονομία, φιλοσοφία, ψυχανάλυση, κοινωνιολογία, ψυχολογία, ηλεκτρολογική μηχανική και βιολογία), επιτυγχάνουν με τις κριτικές αναλύσεις και αντιπαραθέσεις τους να διαφωτίσουν πολλές πτυχές της σχέσης κοινωνίας και φύσης, προσβλέποντας στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δυνάμεων για μια εναλλακτική, απελευθερωτική και οικολογικά υπερασπίσιμη κοινωνική οργάνωση.

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου, καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Η ιδέα της φύσης

   ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
   Μια εμπεριστατωμένη μελέτη για τη φύση και τη σχέση του ανθρώπου μαζί της. Ξεκινώντας από τους αρχαίους πολιτισμούς, τις μονοθεϊστικές θρησκείες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και φτάνοντας στα ...
   Έντυπο: 20.90 18.81
  • Μια εισαγωγή στη μελέτη και στον προβληματισμό για τη διαλεκτική σχέση ανθρώπου-φύσης. Στο βιβλίο παρουσιάζονται, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, μερικές από τις βασικότερες θεματικές της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας: η ...
   Έντυπο: 22.90 20.61
  • Περιβάλλον και φυσικοί πόροι

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΤΟΜΟΣ Α
   Η Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων αποτελεί σήμερα έναν ανεπτυγμένο κλάδο. Στόχος του βιβλίου είναι η κάλυψη τόσο της βασικής θεωρίας, όσο και θεμάτων πολιτικής για το περιβάλλον ...
   Έντυπο: 24.38 21.94