Επιχειρηματικότητα

Νοοτροπία και πρακτική
 • Επιμέλεια
  • Γεώργιος Σταμπουλής
  • Έφη Τσίτσκαρη
 • Μετάφραση
  • Ηρώ Νικολάου
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο αποτελεί μια προσέγγιση της επιχειρηματικότητας βασισμένη στη ρεαλιστική άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας με μια μέθοδο που δεν περιορίζεται στην κατανόηση, τη γνώση και τη θεωρία, αλλά απαιτεί αξιοποίηση και δράση· μια μέθοδο που στηρίζεται στην πρακτική εφαρμογή.

Το βιβλίο αναλύει με ειλικρίνεια θέματα τα οποία παραλείπονται από τα περισσότερα εκπαιδευτικά βιβλία — όπως είναι για παράδειγμα η ανησυχία και ο φόβος.

Timothy Ritter, Western Kentucky University

Θεωρώ ότι το δυνατότερο σημείο του βιβλίου είναι η σαφήνεια και η διορατικότητά του. Είναι ευανάγνωστο, ενώ προσφέρει βαθιά και σημαντική γνώση για την επιχειρηματικότητα.

Laurent Josien, Suny Plattsburgh


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Entrepreneurship: The Practice and Mindset (SAGE, 2017) των Heidi M. Neck, Christopher P. Neck & Emma L. Murray


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank μεταφρασμένο στα ελληνικά | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ