Επιχειρηματικότητα

Νοοτροπία και πρακτική
 • Επιμέλεια
  • Γεώργιος Σταμπουλής
  • Έφη Τσίτσκαρη
 • Μετάφραση
  • Ηρώ Νικολάου
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 552
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
80.00 72.00

Μια προσέγγιση της επιχειρηματικότητας βασισμένη στη ρεαλιστική άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας με μια μέθοδο που δεν περιορίζεται στην κατανόηση, τη γνώση και τη θεωρία, αλλά απαιτεί αξιοποίηση και δράση· μια μέθοδο που στηρίζεται στην πρακτική εφαρμογή.

Στόχος τους ήταν η συγγραφή ενός κειμένου που προωθεί την ενεργό μάθηση και την ενασχόληση με τον αληθινό κόσμο της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να σκέφτονται ως επιχειρηματίες και όχι απλώς να μαθαίνουν θεωρητικά για αυτούς. Έτσι το βιβλίο μεταφέρει τους φοιτητές και εκτός αίθουσας, όπου θα σκεφτούν και θα δράσουν με γνώμονα την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ευκαιρίες και αναλαμβάνοντας δράση σε άγνωστα περιβάλλοντα. Με το πέρας της ανάγνωσης, θα έχουν αποκτήσει την επιχειρηματική νοοτροπία, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν σε διάφορους οργανισμούς.

 

Το βιβλίο αναλύει με ειλικρίνεια θέματα τα οποία παραλείπονται από τα περισσότερα εκπαιδευτικά βιβλία – για παράδειγμα την ανησυχία και τον φόβο.

Timothy Ritter, Western Kentucky University

Θεωρώ ότι το δυνατότερο σημείο του βιβλίου είναι η σαφήνεια και η διορατικότητά του. Είναι ευανάγνωστο, ενώ προσφέρει βαθιά και σημαντική γνώση για την επιχειρηματικότητα.

Laurent Josien, Suny Plattsburgh

Η Neck παίρνει την έρευνα και τη μετουσιώνει σε πρακτικά παραδείγματα. Θεωρώ πως το βιβλίο συνιστά το νέο τέλειο επιχειρηματικό κείμενο.

Ryan Kauth, University of Wisconsin-Green Bay

Βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον το κεφάλαιο για τη σχεδιαστική σκέψη. Διδάσκει στους φοιτητές πώς να σκέφτονται (δημιουργικά και αντισυμβατικά), προκειμένου να αναγνωρίσουν μια ιδέα και να την αναπτύξουν.

Bill Zannini, Northern Essex Community College


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Entrepreneurship: The Practice and Mindset (SAGE, 2017) των Heidi M. Neck, Christopher P. Neck & Emma L. Murray


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank μεταφρασμένο στα ελληνικά | Μicrosite

Επίσης: Ελεύθερα προσβάσιμο υλικό για τους φοιτητές & Βίντεο και περιεχόμενο πολυμέσων

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ