Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεπιστημονική προσέγγιση
 • Πρόλογος
  • Γιώργος Δούνιας
  • Παντελής Υψηλάντης
 • Διαστάσεις
  • 17x24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 488
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
33.00 29.70

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλέον σημαντικό κεφάλαιο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανώσεων. Επομένως, οι οργανώσεις οφείλουν να θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό το πιο πολύτιμο «περιουσιακό στοιχείο». Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η λειτουργία του μάνατζμεντ που σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική οργάνωση των εργαζομένων. Η διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ωστόσο, είναι πολύπλοκη αλλά και εξαιρετικά δύσκολη, διότι ο κάθε εργαζόμενος έχει ιδιαίτερη προσωπικότητα και ανάγκες.

Στόχος του συγγράμματος είναι να αναδείξει τη διεπιστημονική προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να διακρίνει τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης των εργαζομένων στις διάφορες οργανώσεις και να προτείνει ουσιαστικές αλλαγές με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των επιπέδων που φιλοδοξούν να αποτελέσουν μελλοντικά διοικητικά στελέχη, σε εν ενεργεία στελέχη διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε στελέχη που καλούνται να διαχειριστούν θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ