Χρήμα, πίστη, τράπεζες

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 • Επιμέλεια
  • Πέτρος Παπαζαχαρίου
 • Μετάφραση
  • Άννα Βασίλα
  • Παναγιώτης Δασκαλάκης
  • Τατιάνα Μιχαλά
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 1080
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2009
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
91.56 82.40

Σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας και ραγδαίων αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το «Χρήμα, πίστη, τράπεζες» βοηθά τον αναγνώστη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Οι συγγραφείς αποσαφηνίζουν τα πιο περίπλοκα θέματα των σύγχρονων αγορών και των εργαλείων τους χωρίς να κουράζουν. Στον αντίποδα της στεγνής γλώσσας των στελεχών, εμβαθύνουν σε κάθε πτυχή του χρηματοπιστωτικού τομέα με πλήθος παραδειγμάτων και παραπομπών, ξεδιπλώνοντας όλες τις επιμέρους θεωρίες, μακριά από κάθε είδους δογματισμό.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται ολοκληρωμένα η χρηματοοικονομική και νομισματική θεωρία, με ερμηνείες, ακόμη και για τα πρόσφατα γεγονότα, όπως η έκρηξη των δανείων μειωμένης εξασφάλισης (subprimes), που κατέληξε σε παγκόσμια πιστωτική κρίση και στη χρεοκοπία μεγάλων οργανισμών, τονίζοντας την ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Συγχρόνως εξετάζονται τα ζητήματα θεσμών και νομισματικής πολιτικής που εγείρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των κεντρικών τραπεζών και των αρχών εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και στο εύρος των παρεμβάσεών τους  –ένα από τα πιο καυτά θέματα του δημόσιου διαλόγου– αναλύονται με κριτική ματιά ευθύνες και περιορισμοί, συγκρούσεις και εναλλακτικές στρατηγικές. Ανάλογης σημασίας είναι η κριτική θεώρηση της αποτελεσματικότητας της αγοράς σε συνεχή αντίστιξη με τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική.

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο με παραδείγματα, ασκήσεις και ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση, πλούσιο υλικό για τις τραπεζικές υπηρεσίες και τα νομισματικά θέματα, καθώς και  χρήσιμες πηγές από το διαδίκτυο που βοηθούν το φοιτητή να αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το χρηματοοικονομικό σύστημα και τη λειτουργία του.


 

Ένα πλήρες βιβλίο, απαραίτητο για τη σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Dr Sugata Ghosh, Brunel University

To βιβλίο των Howells και Bain είναι εξαιρετικά παιδαγωγικό, διευκολύνοντας την πρώτη επαφή των φοιτητών με διάφορα χρηματοοικονομικά ζητήματα. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται η ευρεία θεματική του και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του.
Gert Peersman, Universiteit Ghent


Υλικό στο διαδίκτυο:

Μέσω της ιστοσελίδας της πρωτότυπης έκδοσης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολύτιμο υποστηρικτικό μαθησιακό υλικό (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, χρήσιμες ιστοσελίδες κ.α.). Για πρόσβαση στο εν λόγω υλικό πατήστε εδώ.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους προσφέρονται επιπλέον από τις εκδόσεις Κριτική το Εγχειρίδιο Διδασκαλίας (Instructor’s Manual) του βιβλίου και μία σειρά διαφανειών (παρουσίαση σε pdf – μεταφρασμένη στα ελληνικά – με υλικό που αντλείται από κάποια από τα κεφάλαια του βιβλίου) για τη διδασκαλία ενός μαθήματος με αντικείμενο τα «Οικονομικά των Χρηματοπιστωτικών Αγορών».

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ