Νομισματική θεωρία και πολιτική

 • Επιμέλεια
  • Θέμις Μίνογλου
 • Μετάφραση
  • Μαριάνννα Πασχάλη
  • Θοδωρής Σταματίου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 408
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2002
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
29.86 26.87

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη νομισματική οικονομική με τρόπο συστηματικό αλλά όχι τεχνικό, συζητώντας τις σημαντικότερες ερευνητικές εξελίξεις των τελευταίων 20 χρόνων. Ο συγγραφέας πραγματεύεται μια πληθώρα θεμάτων που συνήθως δεν περιλαμβάνονται σε αναλύσεις εγχειριδίων.

Το βιβλίο ιδιαίτερα πρωτοτυπεί ως προς την έμφαση που δίνει στον έντονο πληθωρισμό, στους νομισματικούς κανόνες και σε ρεαλιστικές περιγραφές του τρόπου λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών. Είναι εξαιρετικά διδακτικό αφού, χρησιμοποιώντας απλά υποδείγματα, εστιάζει επιλεκτικά σε θέματα ουσιαστικής σημασίας συνδέοντας κάθε φορά τα προηγούμενα με τα επόμενα. Όσους διδάσκουν και διδάσκονται Νομισματική θεωρία και Νομισματική Πολιτική.