Χρηματοοικονομική νοημοσύνη

Τι πραγματικά φανερώνουν οι αριθμοί
 • Επιμέλεια
  • Πέτρος Παπαζαχαρίου
 • Πρόλογος
  • Πέτρος Παπαζαχαρίου
 • Μετάφραση
  • Ελεάννα Αντώνογλου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 304
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2008
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
22.90 20.61

Αποκωδικοποιήστε τον κόσμο των χρηματοοικονομικών, μ’ ένα βιβλίο χωρίς δύσκολη ορολογία. Πρόκειται για ένα εργαλείο απαραίτητο σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων για τη λήψη αποφάσεων, την κατανομή των πόρων και τον προϋπολογισμό των δαπανών.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες με σύγχρονο και πρωτότυπο τρόπο, βοηθώντας τον αναγνώστη να καταλάβει:

 • Τα βασικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμοί, καταστάσεις ταμειακών ροών.
 •  Την τέχνη των χρηματοοικονομικών: Πώς γίνεται ο διαχωρισμός των πραγματικών στοιχείων από τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις.
 • Το μηχανισμό της ανάλυσης: Πώς γίνεται ο υπολογισμός των δεικτών, της απόδοσης των επενδύσεων και του κεφαλαίου κίνησης.
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα κέρδη: Τις μεταξύ τους διαφορές και γιατί τα ταμειακά διαθέσιμα είναι το πιο «καυτό» μέγεθος για τα διοικητικά συμβούλια και το χρηματιστήριο.
 • Τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια που μπορούν να τονώσουν την επίδοση της εταιρείας.

Ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο σήμερα που οι διεθνείς χρηματοοικονομικές πρακτικές επανεξετάζονται.


«O manager και η χρηματοοικονομική νοημοσύνη», Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, www.euro2day.gr, 23/1/19

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ