Αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες

 • Μετάφραση
  • Ηρώ Νικολάου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 208
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
20.00 18.00

Σήμερα, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της σύγχρονης εταιρικής στρατηγικής συνιστά η διαμόρφωση του προφίλ της εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνου και περιβαλλοντικά αειφόρου οργανισμού. Ως κομβικό σημείο των πρωτοβουλιών αειφορίας, η διοίκηση της αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αναδειχθεί σε καίρια στρατηγική που μπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη για την κερδοφορία μιας εταιρείας.

 

Το βιβλίο παρέχει μια στρατηγική επισκόπηση των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στη διοίκηση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, ρίχνοντας φως στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις βασικές αρχές του θέματος. Συγκεκριμένα, καλύπτει διάφορες θεματικές περιοχές, στις οποίες συγκαταλέγονται οι ωφέλειες και οι επιπτώσεις της διοίκησης μιας αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας, οι παράγοντες που ενισχύουν την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών και τα εμπόδια για τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, θέματα σχετικά με τα logistics εισερχομένων και εξερχομένων και τέλος την παραγωγή, τη συσκευασία και τα αντίστροφα logistics υπό το πρίσμα της μετάβασης σε περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές. Απώτερος σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που ενέχει η εφαρμογή της διοίκησης μιας αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και η προώθηση ενός «οδικού χάρτη» για τη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών στρατηγικών σε πραγματικές περιστάσεις.

Συνδυάζοντας περιλήψεις κεφαλαίων και ερωτήσεις για συζήτηση, το βιβλίο προσφέρει μια προσιτή και φιλική για τον αναγνώστη εισαγωγή στη διοίκηση αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων και εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον για φοιτητές, μελετητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Green Supply Chain Management (Routledge, 2018) των Charisios Achillas, Dionysis D. Bochtis, Dimitrios Aidonis και Dimitris Folinas.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ