Αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες

 • Μετάφραση
  • Ηρώ Νικολάου
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Green Supply Chain Management (Routledge, 2018) των Charisios Achillas, Dionysis D. Bochtis, Dimitrios Aidonis και Dimitris Folinas.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

   Στρατηγική, επικοινωνία, διακυβέρνηση
   Στόχος του συγγράμματος είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Διακρίνεται από ανάλογα βιβλία του πεδίου ως προς την εννοιολογική στόχευση, την εστίαση σε επίμαχα ζητήματα, την κριτική ...
   Έντυπο:
  • Σήμερα τα logistics και η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Στη νέα έκδοση δίνεται έμφαση στη σπουδαιότητά τους για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ...
   Έντυπο: 40.00 36.00
  • Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το διαδίκτυο και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαταλείποντας ...
   Έντυπο: 93.00 83.70
   epub: 64.99