Μακροοικονομική

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
 • Επιμέλεια
  • Γιώργος Ξυλωμένος
 • Μετάφραση
  • Θεοδώρα Κοσμά
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 384
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2004
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
27.87 25.08

Μέσω μιας επισκόπησης της σύγχρονης διαμάχης στη Μακροοικονομική, το βιβλίο αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στα διδακτικά βιβλία ενδιάμεσης δυσκολίας και στο πιο προχωρημένο υλικό. Εστιάζει σε πρόσφατες μελέτες που τονίζουν παράλληλα την αυστηρότητα της νεοκλασικής προσέγγισης και την αποτυχία της αγοράς που αποτελεί την ουσία της κεϋνσιανής παράδοσης. Στο προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο, το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς, ενώ στο μεταπτυχιακό επίπεδο είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στη μελέτη επιστημονικών περιοδικών και πιο προχωρημένων ερευνητικών μονογραφιών.

Τονίζονται πολλά επίκαιρα ζητήματα, όπως το πώς οι ορθολογικές προσδοκίες και οι θεωρίες αξιοπιστίας επηρεάζουν τη σταθεροποιητική πολιτική, και το πώς οι μικροοικονομικές θεμελιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απάντηση στην κριτική του Lucas. Ορισμένα από τα θέματα που καλύπτονται εκτενώς σε αυτή την έκδοση είναι οι κεϋνσιανές ζώνες, οι οριακοί κύκλοι, οι πολλαπλές ισορροπίες, τα αυτοεκπληρούμενα αποτελέσματα, τα υποδείγματα αποτελεσματικών μισθών, η στρατηγική συμπληρωματικότητα, τα υποδείγματα πραγματικών οικονομικών κύκλων.

Η κατανόηση του υλικού από τον αναγνώστη ενισχύεται μέσω των πολλών ερωτήσεων εξάσκησης.