drawer
  • Κατάλογος βιβλίων
  • Ενότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ : Ευρωπαϊκά θέματα
18 αποτελέσματα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισέλθει σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων. Καθεμία από αυτές τις κρίσεις είχε διαφορετική αφετηρία κι εκδηλώθηκε καταρχάς σε ένα διαφορετικό πεδίο πολιτικής. Ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια ...
Έντυπο:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισέλθει σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων. Καθεμία από αυτές τις κρίσεις είχε διαφορετική αφετηρία κι εκδηλώθηκε καταρχάς σε ένα διαφορετικό πεδίο πολιτικής. Ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια αυτού του κύματος κρίσεων συνδέονται στενά με την ίδια την φύση, την ιστορική τροχιά και τη θεσμική λογική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές
Ποια είναι η φύση του ενωσιακού φαινομένου έναντι των εθνικών κρατών μελών και πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει περισσότερο δημοκρατική και περισσότερο ευαίσθητη στις ανάγκες της πλειοψηφίας των ...
Έντυπο: 35.00 31.50

Ποια είναι η φύση του ενωσιακού φαινομένου έναντι των εθνικών κρατών μελών και πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει περισσότερο δημοκρατική και περισσότερο ευαίσθητη στις ανάγκες της πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών; Πόσο μπορεί η Ευρωζώνη να γίνει μια πραγματική Νομισματική Ένωση με κοινή δημοσιονομική πολιτική, που θα κατανέμει δικαιότερα τα βάρη μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων χωρών μελών και θα συμπληρώνει την κοινή νομισματική πολιτική;

Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ...
Έντυπο: 54.74 49.27
epub: 39.00

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της εικόνας της Ευρώπης, το μεταναστευτικό φαινόμενο, οι διαφορές στις πολιτικές αριστερών και συντηρητικών κυβερνήσεων.

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κλονίζεται. Ο συγγραφέας διερευνά τα αίτια και τα αποτελέσματα του κλυδωνισμού αυτού, καθώς και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής ...
Έντυπο: 18.41 16.57

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κλονίζεται. Ο συγγραφέας διερευνά τα αίτια και τα αποτελέσματα του κλυδωνισμού αυτού, καθώς και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα βιβλίο που δείχνει πως ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περνά από την αλληλεγγύη των λαών. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση περιλαμβάνει προσθήκες και βελτιώσεις καθώς και ένα εκτεταμένο παράρτημα ...
Έντυπο: 31.85 28.67

Ένα βιβλίο που δείχνει πως ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περνά από την αλληλεγγύη των λαών. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση περιλαμβάνει προσθήκες και βελτιώσεις καθώς και ένα εκτεταμένο παράρτημα επικαιροποιήσεων με τις εξελίξεις που προέκυψαν από την πρώτη έκδοση του βιβλίου ως σήμερα.

Μια ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της μετανάστευσης στην ΕΕ σήμερα. Το βιβλίο είναι κατάλληλο για διδασκαλία και μελέτη σε προπτυχιακό επίπεδο. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο ως εισαγωγικό κείμενο για την ...
Έντυπο: 44.79 40.31

Μια ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της μετανάστευσης στην ΕΕ σήμερα. Το βιβλίο είναι κατάλληλο για διδασκαλία και μελέτη σε προπτυχιακό επίπεδο. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο ως εισαγωγικό κείμενο για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και μελετών. Ο έμπειρος ερευνητής θα βρει εδώ μια σύντομη και ολοκληρωμένη επισκόπηση, απαραίτητη για τη συγκριτική του ανάλυση, καθώς και ενημερωμένες πηγές για ειδικότερα θέματα, όπως είναι οι πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης ή οι θεσμοί και οι πρακτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Ήπια Ηγεμονία

Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ένα διαφορετικό βιβλίο που συμβάλλει στον προβληματισμό για την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο που ο ευρωσκεπτικισμός και οι πάσης φύσεως εθνικιστικές αναδιπλώσεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος, οι συγγραφείς ...
Έντυπο: 18.91 17.02

Ένα διαφορετικό βιβλίο που συμβάλλει στον προβληματισμό για την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο που ο ευρωσκεπτικισμός και οι πάσης φύσεως εθνικιστικές αναδιπλώσεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ανοιχτά το κοινό εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ανιχνεύουν όμως συγχρόνως τις αδυναμίες του, που κινδυνεύουν να το οδηγήσουν στην αποτυχία, και προτείνουν διεξόδους από τον αρνητισμό και την παραίτηση.

Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη

Η ΝΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, το βιβλίο εξετάζει τις επιπτώσεις των συνόρων στο χώρο, στην οικονομία και στην πολιτική. Οι συγγραφείς αναλύουν και αξιολογούν, μέσα από τη θεωρία και την εμπειρική διερεύνηση, ...
Έντυπο: 31.85 28.67

Σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, το βιβλίο εξετάζει τις επιπτώσεις των συνόρων στο χώρο, στην οικονομία και στην πολιτική. Οι συγγραφείς αναλύουν και αξιολογούν, μέσα από τη θεωρία και την εμπειρική διερεύνηση, τις βασικότερες παραμέτρους που διαμορφώνουν την οικονομική διασυνοριακή αλληλεπίδραση. Η έρευνα θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης τα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας ταυτόχρονα, με μια πιο κοντινή ματιά, τη διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας με την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και τη Βουλγαρία.

Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου, 1986-2006

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Ο συγγραφέας εξετάζει τις μεταλλαγές του ευρωπαϊκού χώρου την περίοδο 1986-2006, τις ιδιαιτερότητές του και τις διαδικασίες σχεδιασμού του. Παρουσιάζονται οι πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής ...
Έντυπο: 22.90 20.61

Ο συγγραφέας εξετάζει τις μεταλλαγές του ευρωπαϊκού χώρου την περίοδο 1986-2006, τις ιδιαιτερότητές του και τις διαδικασίες σχεδιασμού του. Παρουσιάζονται οι πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και αναλύονται οι επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών στο χώρο: περιφερειακή πολιτική, διασυνοριακή χωρική συνεργασία και πολεοδομικός σχεδιασμός, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κοινή γεωργική πολιτική και περιβάλλον.

Η νέα Ευρώπη, που γεννήθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πέρασε τη δύσκολη εφηβεία της στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και μπήκε στην ώριμη ηλικία μετά την κατάρρευση ...
Έντυπο:

Η νέα Ευρώπη, που γεννήθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πέρασε τη δύσκολη εφηβεία της στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και μπήκε στην ώριμη ηλικία μετά την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, αποτελεί μια ειρηνική επανάσταση για την ευρύτερη περιοχή και το παγκόσμιο σύστημα γενικότερα.

Η έκδοση αυτή επιδιώκει, κατ' αρχάς, να παρουσιάσει και να καταγράψει αναλυτικά μια πολύ σημαντική φάση της πολιτικής παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, καθώς και τα αποτελέσματά ...
Έντυπο: 16.92 15.23

Η έκδοση αυτή επιδιώκει, κατ’ αρχάς, να παρουσιάσει και να καταγράψει αναλυτικά μια πολύ σημαντική φάση της πολιτικής παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, καθώς και τα αποτελέσματά της.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπήρχε στην ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού σχετικά με τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα θρησκείας. Βασικό ερέθισμα για τον συγγραφέα υπήρξαν ...
Έντυπο: 12.94 11.65

Το βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπήρχε στην ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού σχετικά με τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα θρησκείας. Βασικό ερέθισμα για τον συγγραφέα υπήρξαν οι όποιες καλοπροαίρετες ή μη αιτιάσεις που ακούγονται στον ελλαδικό χώρο σχετικά με τον αδιαφανή και αθεϊστικό, εν πολλοίς, τρόπο με τον οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία των μεσογειακών χωρών για την Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση, και ιδιαίτερα για την Ελλάδα υπό τη διττή της ιδιότητα ως μεσογειακής χώρας και πλήρους μέλους της ΕΕ, οι ...
Έντυπο: 22.90 20.61

Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία των μεσογειακών χωρών για την Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση, και ιδιαίτερα για την Ελλάδα υπό τη διττή της ιδιότητα ως μεσογειακής χώρας και πλήρους μέλους της ΕΕ, οι σχέσεις αυτές δεν έχουν τύχει επαρκούς επιστημονικής έρευνας. Ο συγγραφέας, εκκινώντας από τη διαπίστωση αυτή, επιχειρεί μία επιστημονική προσέγγιση της σημασίας των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών για την ΕΕ, και αντιστρόφως.

Η κατασκευή της Ευρώπης

ΠΑΡΑΔΟΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η oικoνoμική oλoκλήρωση της Ευρώπης δεν είναι αυτoσκoπός, αλλά μέσoν πoυ πρέπει να oδηγήσει στην πoλιτική oλoκλήρωσή της. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Ευρώπη των βιoμηχάνων και των τραπεζιτών δεν ...
Έντυπο: 5.97 5.37

Η oικoνoμική oλoκλήρωση της Ευρώπης δεν είναι αυτoσκoπός, αλλά μέσoν πoυ πρέπει να oδηγήσει στην πoλιτική oλoκλήρωσή της. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Ευρώπη των βιoμηχάνων και των τραπεζιτών δεν μπoρεί να απoτελέσει τo στόχo της ευρωπαϊκής oλoκλήρωσης. Η Ευρώπη των πoλιτών και των πατρίδων πρέπει να απoτελέσει τoν αυθεντικό πoλιτικό στόχo.

Το εγχείρημα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικές αλλαγές αλλά, επιπλέον, οδηγεί στη συγκρότηση μιας νέας υπερκρατικής βαθμίδας καταστολής, που λειτουργεί σε ...
Έντυπο: 14.92 13.43

Το εγχείρημα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικές αλλαγές αλλά, επιπλέον, οδηγεί στη συγκρότηση μιας νέας υπερκρατικής βαθμίδας καταστολής, που λειτουργεί σε διαντίδραση με την αντίστοιχη εθνική.

Από το Άμστερνταμ στην Νίκαια

Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Αυτή η συλλογική έκδοση, που επιμελήθηκε ο διεθνολόγος Σωτήρης Ντάλης, φιλοδοξεί αφενός μεν να καταγράψει το διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός αναπτύχθηκε την περίοδο από τη ...
Έντυπο: 27.87 25.08

Αυτή η συλλογική έκδοση, που επιμελήθηκε ο διεθνολόγος Σωτήρης Ντάλης, φιλοδοξεί αφενός μεν να καταγράψει το διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός αναπτύχθηκε την περίοδο από τη Σύνοδο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 μέχρι και τη Σύνοδο της Νίκαιας το Δεκέμβριο 2000, και αφετέρου να απαντήσει σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας.