Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων

Η πρόκληση της ανθεκτικότητας
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2022
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισέλθει σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων. Καθεμία από αυτές τις κρίσεις είχε διαφορετική αφετηρία κι εκδηλώθηκε καταρχάς σε ένα διαφορετικό πεδίο πολιτικής. Ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια αυτού του κύματος κρίσεων συνδέονται στενά με την ίδια την φύση, την ιστορική τροχιά και τη θεσμική λογική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Το βιβλίο εξετάζει διεξοδικά ορισμένες κρίσιμες πτυχές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης (οικονομική διακυβέρνηση, προϋπολογισμός, ενιαία αγορά, μετανάστευση και ασφάλεια, εξωτερική δράση) κατά την τελευταία δεκαπενταετία, προκειμένου να αξιολογήσει συνολικά την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ικανότητά της όχι μόνο να αντέχει και να αντιμετωπίζει τις εκάστοτε προκλήσεις, αλλά και να μετασχηματίζεται με βιώσιμο, δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ