Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων

Η πρόκληση της ανθεκτικότητας
  • Διαστάσεις
    • 14X21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 256
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2022
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
18.00 16.20

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισέλθει σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων. Καθεμία από αυτές τις κρίσεις είχε διαφορετική αφετηρία κι εκδηλώθηκε καταρχάς σε ένα διαφορετικό πεδίο πολιτικής. Ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια αυτού του κύματος κρίσεων συνδέονται στενά με την ίδια την φύση, την ιστορική τροχιά και τη θεσμική λογική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Το βιβλίο προσφέρει μια συνθετική προσέγγιση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης κι εξετάζει διεξοδικά τρεις κρίσιμες πτυχές της (οικονομική διακυβέρνηση, προϋπολογισμός, εξωτερική δράση), προκειμένου να αξιολογήσει συνολικά την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ικανότητά της όχι μόνο να αντέχει και να αντιμετωπίζει τις εκάστοτε προκλήσεις, αλλά και να μετασχηματίζεται με βιώσιμο, δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο.

 


Παρουσίαση βιβλίου

19/10/23, IANOS Café (Αθήνα)

6/5/23, 19η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ