Ηλεκτρονική μάθηση

 • Διαστάσεις
  • 14x21cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο πραγματεύεται ολοκληρωμένα το επιστημονικό πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού που έχουν επηρεαστεί από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως διαμορφώνεται από τις τρέχουσες ερευνητικές τάσεις διεθνώς και, τέλος, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τη δια-βίου ανάπτυξη.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Νέα μάθηση

   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών, η εκπαίδευση προσφέρει πλουσιότερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Στo βιβλίο "Νέα μάθηση", οι καταξιωμένοι συγγραφείς Mary Kalantzis και Bill Cope διερευνούν τις σύγχρονες προκλήσεις για ...
  • Η δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών

   Δημιουργικές εφαρμογές στην καθημερινή πράξη
   Η δημιουργικότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ανθρώπου, και ειδικά του σύγχρονου ανθρώπου που ζει και δραστηριοποιείται την εποχή των νέων τεχνολογιών, καθώς τον βοηθά να βρίσκει ...
  • Διδασκαλία από απόσταση με χρήση υπερμέσων

   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   Στο χώρο έρευνας των διδακτικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδασκαλίες υποβοηθούμενες από υπολογιστή καθώς και για εκπαίδευση από απόσταση, είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν υπάρχει πια ένας και ...