Ψηφιακές τεχνολογίες και μάθηση του 21ου αιώνα

  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 472
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2019
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
40.00 36.00

Η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης αποτελεί, διεθνώς, βασικό πυλώνα και προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής. To βιβλίο αυτό παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τεχνολογικών, παιδαγωγικών και άλλων παραγόντων σχετικά με την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η θεωρητική προβληματική του βασίζεται στην παραδοχή ότι οι συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως εκπαιδευτικά λογισμικά, εφαρμογές του Ιστού 2.0, κινητές συσκευές, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για τη μάθηση του 21ου αιώνα. Επιπλέον, υιοθετώντας την αρχή της μετατόπισης του κέντρου βάρους από τη διδασκαλία στη μάθηση, παρουσιάζει ένα συνεκτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπου η σύγχρονη διδασκαλία προσεγγίζεται ως διαδικασία μαθησιακού σχεδιασμού. Οι εκπαιδευτικοί ως αποτελεσματικοί σχεδιαστές της μάθησης είναι σε θέση να επιλέγουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν το πώς συγκεκριμένες ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν το περιεχόμενο προς μάθηση και τις παιδαγωγικές στρατηγικές τους, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα από τους μαθητές-εκπαιδευόμενους.

Το βιβλίο αποτελεί έναν περιεκτικό τόμο αναφοράς, με κατάλληλη θεωρητική θεμελίωση και ποικίλα παραδείγματα, ο οποίος είναι χρήσιμος σε όσους ενδιαφέρονται να εντάξουν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές και να σχεδιάσουν αυθεντικά τις δικές τους παρεμβάσεις. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκοντες στην ανώτατη εκπαίδευση και σε προγράμματα δια-βίου μάθησης, σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και σε νέους ερευνητές στο πεδίο.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ