Εργασιακές σχέσεις

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 • Μετάφραση
  • Ζιζή Σαλίμπα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 544
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2009
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
49.77 44.79

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν όλα τα καίρια θέματα, όπως η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ο αυξημένης σημασίας ρόλος των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, ο αναπροσανατολισμός της απασχόλησης από τη μεταποίηση προς τις υπηρεσίες, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ.

Την ύλη συμπληρώνουν δύο κεφάλαια προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα  για το ρόλο του κράτους, τα συνδικάτα και τη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Εξετάζονται ακόμη:

 • Oι βασικές αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και τη σχέση απασχόλησης.
 • Η φύση της εργασίας.
 • Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων.
 • Ζητήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Το θέμα των διαπραγματεύσεων.
 • Οι ατομικές εργασιακές σχέσεις.

Το βιβλίο διακρίνεται για την απλότητα και την επιστημονική του εγκυρότητα. Με ξεκάθαρη δομή, βοηθά τον αναγνώστη να προχωρήσει σταδιακά από τα πιο απλά θέματα στα συνθετότερα, εστιάζοντας στις βασικές αρχές των εργασιακών σχέσεων. Οι ερωτήσεις και οι περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση των ζητημάτων που εξετάζονται.

Υλικό στο διαδίκτυο: Πατώντας εδώ θα βρείτε χρήσιμες συνδέσεις με υποστηρικτικό υλικό και δυνατότητα επικαιροποίησης