Συμπεριφορά καταναλωτή

 • Επιμέλεια
  • Θεμιστοκλής Λαζαρίδης
  • Μαρία Τσουρέλα
 • Μετάφραση
  • Αγαμέμνων Μήλιος
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 648
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2023
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
65.00 58.50

Το βιβλίο αυτό εξερευνά τον συναρπαστικό κόσμο της συμπεριφοράς καταναλωτή. Με πληθώρα παραδειγμάτων της σύγχρονης εποχής, τα θέματα καλύπτονται με τον πιο ενημερωμένο και ισορροπημένο τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά από τα μελλοντικά στελέχη μάρκετινγκ. Το εύχρηστο εννοιολογικό του υπόδειγμα, στην αρχή κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζει την οργάνωση του κεφαλαίου, τα ζητήματα που αναλύονται, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους και με τα υπόλοιπα κεφάλαια, αποτελώντας πολύτιμο και ωφέλιμο βοήθημα στη διαδικασία της μάθησης.

Περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Στόχος του Μέρους I είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν το εύρος του πεδίου και τη σημασία του. Το Μέρος II εστιάζει στις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ενώ το Μέρος III μελετά τα βήματα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από τον καταναλωτή. Το Μέρος IV εξετάζει με ποιο τρόπο η συμπεριφορά καταναλωτή επηρεάζεται από διάφορες πτυχές του πολιτισμού και της νοοτροπίας.

Πέρα από την πλούσια χρήση εικόνων, σχημάτων και πινάκων, κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από την ενότητα «Προεκτάσεις μάρκετινγκ» για το πώς οι διάφορες έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή μπορούν να εφαρμοστούν στην πρακτική του μάρκετινγκ, από γλωσσάρι στο περιθώριο των σελίδων και από περίληψη-ερωτήσεις για καλύτερη και πιο εύκολη κατανόηση.

Το βιβλίο ακολουθεί την πορεία «από το μικρο- στο μακρο-». Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Κατανοητές επεξηγήσεις της πιο πρόσφατης ακαδημαϊκής αλλά και κλασικής έρευνας με βάση μελέτες της συμπεριφοράς καταναλωτή και των πρακτικών προεκτάσεών τους στη στρατηγική μάρκετινγκ παγκοσμίως.
 • Παγκόσμια προοπτική εννοιών της έρευνας και της συμπεριφοράς σε σχέση με σημαντικά σύγχρονα ζητήματα, όπως η οικονομική διαχείριση και οικονομικές αποφάσεις, η ηθική του μάρκετινγκ, η ιδιωτικότητα και η διαφάνεια, η παχυσαρκία, ο υλισμός, ο αυτοέλεγχος και η αυτορρύθμιση, η μετάδοση, τα συναισθήματα, το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ασυνείδητη συμπεριφορά καταναλωτή.
 • Προσεκτικά διατυπωμένη αφήγηση και παραδείγματα που αποσαφηνίζουν τις έννοιες του περιεχομένου ώστε οι φοιτητές να μπορούν να το επεξεργαστούν και να το συνδέσουν πιο εύκολα με βασικές αρχές του μάρκετινγκ και με προσωπικές καταναλωτικές εμπειρίες.
 • Ισορροπημένη κάλυψη αντιπαραθέσεων για το μάρκετινγκ, καθώς και των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρει το μάρκετινγκ ως δύναμη κοινωνικής ευθύνης.
 • Σύγχρονα παραδείγματα για τον τρόπο που οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε πολλά κράτη χρησιμοποιούν τη γνώση για τη συμπεριφορά καταναλωτή με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας του μάρκετινγκ.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες, Τράπεζα ερωτήσεων, Εγχειρίδιο διδασκαλίας, Microsite

 


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Consumer Behavior (7th ed.) των Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis & Rik Pieters (Cengage, 2018).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ